Share Pungutan Suara

Poll

500 px
350 px
250 px
! Anda menggunakan pelayar yang tidak disokong Versi pelayar anda tidak dioptimumkan untuk Toluna, kami mengesyorkan supaya anda memasang versi yang terkini Naik Taraf
Notis Privasi kami mengawal keahlian Panel Pengaruh kami, anda boleh melihatnya di sini . Laman web kami menggunakan kuki. Seperti di dunia luar talian, cookies membuat anda gembira. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kuki yang kami gunakan, lihat Dasar Cookie kami.

Terma Penggunaan dan Keahlian

 

Kemas kini Terakhir: 05 Mac 2021

Selamat datang ke Toluna.com ("Laman" ini). Dengan menggunakan Laman ini, mendaftar sebagai ahli Toluna, menyertai program keahlian Toluna ("Mata" atau "Mata Toluna") ("Program Mata Toluna" atau "Program Mata") atau menyertai mana-mana tinjauan atau kajian yang disediakan atau dihoskan oleh Toluna (setiap "Tinjauan" dan "Tinjauan - Tinjauan" secara kolektif), anda bersetuju dengan Terma Penggunaan dan Keahlian ("Syarat") dan mengesahkan bahawa anda telah membaca dan memahami dasar privasi kami ("Dasar Privasi").

Dasar Privasi kami menetapkan bagaimana Toluna mengumpul kegunaan dan menyimpan maklumat peribadi anda dan salinan boleh didapati di sini.

Jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Dasar Privasi, jangan gunakan halaman ini.

Toluna berhak, mengikut budi bicaranya sendiri, untuk mengubah, mengubah suai, menambah atau mengalih keluar bahagian Terma dan / atau Dasar Privasi kami pada bila-bila masa. Anda bertanggungjawab untuk menyemak Terma dan Dasar Privasi kami, secara berkala untuk perubahan. Terma ini dikemas kini terakhir pada tarikh di bahagian atas Syarat ini.

Penggunaan berterusan  halaman ini berikutan perubahan tersebut bermakna anda menerima dan bersetuju dengan perubahan tersebut. Dengan syarat anda mematuhi Terma ini, Toluna memberikan anda keistimewaan peribadi, tidak eksklusif, tidak dapat dipindahmilik, terhad untuk memasuki dan menggunakan Halaman ini.

Kelayakan

Keahlian dalam sebarang panel Toluna adalah percuma dan terbuka kepada individu sahaja (bukan perbadanan atau entiti perniagaan lain) yang sekurang-kurangnya berumur enam belas (16) tahun atau umur lain sebagaimana diperlukan oleh lokasi geografi anda. Keahlian dalam panel tertentu boleh disekat seterusnya berdasarkan umur anda atau lokasi geografi. Jika anda berumur kurang daripada lapan belas (18) tahun dan memenangi sebarang hadiah atau menerima sebarang anugerah wang tunai melalui Mata Toluna atau program insentif Toluna yang lain, maka anugerah sedemikian akan dibuat kepada penjaga anda yang sah. Anda dibenarkan untuk mempunyai hanya satu akaun.

Pendaftaran dan Kata Laluan

Walaupun anda boleh mengakses Laman ini tanpa mendaftarkan keahlian dalam mana-mana panel Toluna tetapi untuk memwujudkan akaun dibawa nama anda dan untuk memoblehkan Mata dikreditkan ke akaun anda, anda mesti melengkapkan borang pendaftaran dalam talian dan memberi Toluna maklumat lengkap dan sah, termasuk : nama penuh sah anda, alamat rumah dan alamat e-mel yang sah, bersama-sama dengan semua maklumat lain yang diminta. Akaun anda mesti mempunyai alamat dan kata laluan e-mel yang unik dan sah.

Anda bersetuju untuk memberikan maklumat pendaftaran yang tepat, terkini dan lengkap dan memastikan maklumat tersebut dikemas kini untuk mengekalkan ketepatannya. Toluna boleh menamatkan atau menggantung keahlian anda dan anda boleh kehilangan Points anda jika anda gagal memberikan atau menyimpan maklumat peribadi anda dengan tepat dan lengkap.

Anda boleh menggunakan hanya satu (1) kata laluan untuk membuka dan mengakses akaun anda, dan anda tidak boleh menggunakan kata laluan pemegang akaun lain atau membenarkan orang lain menggunakan kata laluan anda, atas sebab apa pun. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keselamatan nama pengguna dan kata laluan anda dan sebarang aktiviti yang berlaku di bawah akaun keahlian anda, sama ada dibenarkan atau tidak dibenarkan. Toluna tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian yang ditanggung melalui penggunaan kata laluan anda oleh pihak ketiga, kecuali apabila penggunaan yang tidak sah secara langsung dikaitkan dengan kecuaian kasar atau penipuan Toluna. Anda bersetuju dengan serta-merta memberitahu Toluna tentang penggunaan atau pelanggaran akaun ahli anda yang tidak dibenarkan.

Sekiranya anda terlupa kata laluan anda, anda boleh meminta e-mel untuk menetapkan semula kata laluan anda dengan menggunakan alamat e-mel berdaftar anda supaya anda boleh menggunakan semula akaun anda dan e-mel akan dihantar ke alamat e-mel yang kami pegang di dalam akaun ahli anda .
Dengan menyertai sebagai ahli panel Toluna, anda bersetuju untuk menerima jemputan untuk mengambil bahagian dalam Surveys melalui e-mel. Toluna tidak menjamin bahawa anda akan menerima jemputan volum minimum tertentu atau sebarang jemputan sama sekali. Penyertaan anda dalam mana-mana Penyiasatan dan pendedahan anda tentang apa-apa maklumat yang boleh dikenalpasti secara peribadi adalah secara sukarela.

Hubungan

Anda bertanggungjawab untuk menyediakan sebarang peralatan komputer dan perkhidmatan komunikasi yang perlu untuk menyambung dan mengakses Laman ini. Anda bersetuju bahawa keahlian anda dalam panel Toluna mahupun pelengkapan sebarang Tinjauan untuk Toluna dan klien mereka tidak mewujudkan apa-apa hubungan agensi, perkongsian atau pekerjaan, dan bahawa pelengkapan Tinjauan oleh anda adalah semata-mata sebagai kontraktor bebas. Anda juga bersetuju Mata atau insentif lain yang anda terima kerana melengkapkan Tinjauan adalah satu-satunya pampasan yang akan anda terima kerana melengkapkan Tinjauan.

Tatalaku Ahli:

Toluna merupakan komuniti dalam talian yang berdedikasi untuk menjadikan suara anda didengar dan membenarkan anda untuk memberitahu penyedia produk dan perkhidmatan terkemuka apa yang anda fikirkan. Apabila anda menggunakan dan mengepos kandungan ke Laman Toluna atau komuniti kami, kami meminta anda mematuhi peraturan berikut:

 • Bersopan-santun dan menghormati pandangan orang lain dan bertingkahlaku yang menyokong persekitaran yang selamat dan selesa bagi semua ahli.
 • Jangan mengepos mana-mana yang berikut:
  • Maklumat peribadi ( termasuk maklumat kewangan) 
  • Bahan yang menyokong aktiviti yang salah di sisi undang-undang atau kepercayaan politik, keagamaan atau ideologi.
  • Serangan peribadi atau apa-apa yang (termasuk "jenaka" yang boleh dianggap) lucah, tidak beradab, menyalahi undang-undang, membahayakan, menyakitkan hati, mengancam, menyalahguna, mengganggu, berbentuk fitnah, mengandungi fitnah, tidak benar, mengelirukan atau menceroboh privasi orang lain.
  • Pengiklanan dan pengumpanan - Jangan gunakan mana-mana kawasan komuniti untuk membeli atau mengumpan untuk mendapatkan barangan, perkhidmatan atau wang, atau untuk mengiklankan atau menjual produk atau perkhidmatan kepada orang lain. Sebagai contoh, jangan pos sebarang pengiklanan, rujukan, bahan promosi, mel sampah, "spam", surat berantai, skim piramid atau sebarang bentuk pengumpanan lain.
  • Sebarang kandungan yang melanggar mana-mana paten, hak cipta, tanda dagang, rahsia dagang atau hak harta intelektual lain orang lain.
  • Sebarang kenyataan yang menyatakan atau menandakan bahawa sebarang tindakan yang anda ambil disokong oleh Toluna atau klien kami.
 • Jangan mengambil mana-mana Tinjauan selain daripada dengan niat baik, seperti memberikan jawapan salah atau melalui tinjauan dengan pantas atau menjawab setiap soalan dengan cara yang sama. Toluna berhak untuk menahan pemberian Mata kepada anda jika, menurut pandangan munasabah Toluna, jawapan Tinjauan anda tidak benar atau tidak dipertimbangkan dengan baik.
 • Jangan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian Laman bagi yang selain daripada penggunaan peribadi, bukan komersial anda.
 • Jangan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian Laman ini dalam mana-mana cara yang mungkin melanggar mana-mana undang-undang negeri, persekutuan atau antarabangsa, peraturan, atau keperluan dan/atau syarat kerajaan, perjanjian atau tarif.
 • Jangan menjual semula, membarter, berdagang atau sebaliknya cuba untuk menjana pendapatan dengan menyediakan akses ke Mata Toluna kepada orang lain.
 • Jangan menyamar sebagai mana-mana individu atau entiti, termasuk, tanpa had, pekerja, ejen atau klien Toluna, atau ahli Toluna lain atau sebaliknya mewakili secara salah kaitan anda dengan mana-mana orang atau entiti, termasuk "membingkaikan" mana-mana bahagian Laman ini untuk menjadikannya kelihatan seperti anda mempunyai hubungan dengan kami atau kami telah menyokong anda bagi sebarang tujuan.
 • Jangan menerbitkan atau membuat rujukan kepada mana-mana media kepada mana-mana kandungan Tinjauan tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.
 • Jangan mengumpulkan atau menyimpan mana-mana maklumat peribadi mengenai ahli lain.
 • Jangan cuba untuk mengakses mana-mana perkhidmatan atau kawasan Laman yang anda tidak dibenarkan untuk mengakses.
 • Jangan gunakan sebarang robot, lelabah, pengaut atau cara atau antara muka automatik lain yang tidak kami sediakan untuk mengakses Laman atau mengekstrak data.
 • Jangan menghantar atau sebaliknya memberi kesan kepada kami atau Laman ini (atau apa sahaja atau orang lain) dengan kod berbahaya, menyalahi undang-undang, menipu atau merosakkan seperti virus, "perisian intip", "perisian iklan" atau kod lain yang boleh menjejaskan dengan teruk Laman ini atau mana-mana penerima atau mengambil sebarang tindakan, seperti penafian serangan perkhidmatan, yang mungkin mengenakan beban yang signifikan ke atas infrastruktur Laman ini atau mengganggu dengan operasi biasa Laman ini.
 • Jangan mengepos semula di Laman ini sebarang kenyataan yang anda terima daripada meja bantuan Toluna.
 • Jangan berkomunikasi dengan meja bantuan Toluna dengan cara yang lucah, tidak beradab, membahayakan, menyakitkan hati, mengancam, menyalahguna, mengganggu, berbentuk fitnah, mengandungi fitnah, tidak benar atau mengelirukan.
 • Jangan terlibat dalam sebarang aktiviti lain yang secara munasabah dianggap tidak betul atau mengganggu oleh Syarikat.

Kegagalan untuk mematuhi Tatakelakuan ini boleh mengakibatkan penamatan akaun keahlian anda dan pembatalan sebarang Mata.

Memuat naik kandungan ke Laman web

Setiap kali anda menggunakan ciri yang membolehkan anda memuat naik kandungan ke Laman web kami, anda mesti mematuhi standard kandungan yang ditetapkan dalam Peraturan Kandungan kami (lihat di bawah).

Sebarang kandungan yang anda muat naik ke Laman web kami (& ldquo; Kandungan Pengguna & rdquo;) akan dianggap tidak sulit dan bukan hak milik. Anda mengekalkan semua hak pemilikan anda dalam Kandungan anda, tetapi anda memberi kami dan pengguna Laman web lain (seperti pelanggan kami) lesen tidak eksklusif untuk mengguna, menyimpan dan menyalin Kandungan tersebut dan untuk mengedarkan dan menjadikannya tersedia untuk pihak ketiga.

Kami juga berhak untuk mendedahkan identiti anda kepada pihak ketiga yang menuntut bahawa Kandungan yang disiarkan atau dimuat naik oleh anda ke Laman web kami merupakan pelanggaran hak harta intelek mereka, atau hak mereka untuk privasi.

Kami tidak akan bertanggung jawab atas pihak ketiga untuk Kandungan atau ketepatan Kandungan yang disiarkan oleh anda atau pengguna Laman web kami yang lain.

Kami berhak untuk memadamkan kandungan yang anda buat di Laman Web kami jika, berdasarkan pendapat kami, kandungan anda tidak mematuhi standard kandungan yang ditetapkan dalam Peraturan Kandungan kami.


Pandangan yang dinyatakan oleh pengguna lain di Laman Web kami tidak mewakili pandangan atau nilai kami.
 

Peraturan memuat naik kandungan anda (termasuk gambar) (& ldquo; Peraturan Kandungan & rdquo;)

Sekiranya anda memuat naik Kandungan ke Laman web, anda bersetuju untuk mematuhi syarat penggunaan berikut setiap masa:

 • Anda tidak boleh pos atau memuat naik Kandungan atau menggunakan Laman dengan cara yang melanggar undang-undang.
 • Anda tidak boleh menyiarkan atau memuat naik maklumat peribadi mengenai individu lain, termasuk gambar atau rakaman video mereka, tanpa persetujuan penuh dan penjelasan mereka untuk maklumat peribadi tersebut (a) disiarkan / dimuat naik ke Laman web, dan (b) digunakan oleh kami dan pelanggan kami sesuai dengan Syarat ini (dan  Dasar Privasi).
 • Anda tidak boleh menyiarkan atau memuat naik Kandungan apa pun atau menggunakan Laman web dengan cara yang menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, cabul, melecehkan, salah, mengelirukan yang akan menyebabkan kami atau pelanggan kami membantah.
 • Anda bersetuju untuk tidak memaparkan Kandungan yang akan melanggar hak organisasi atau hak orang lain (termasuk hak harta intelek dan hak privasi). Anda bersetuju bahawa anda mempunyai semua hak dan kebenaran yang diperlukan untuk menerbitkan Kandungan yang anda muat naik ke Laman web.
 • Kami boleh menyederhanakan dan menyemak kandungan yang dihantar untuk diapaparkan atau secara automatik diposkan / dimuat naik ke Laman. Namun, kami tidak bertanggung jawab atas Kandungan Pengguna mana pun dan berhak memadamkan Kandungan Pengguna pada bila-bila masa.
 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas semua Kandungan yang anda hantar di Laman (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, e-mel yang dihantar oleh anda berkaitan dengan Laman).
 • Sila beritahu kami dengan segera dengan menghubungi kami di  https://www.toluna.com/contactus  jika mana-mana peraturan ini dilanggar oleh anda atau pengguna lain.
 • Kami berhak untuk menghapus atau mengedit, atau meminta anda mengedit, Kandungan yang dipaparkan di Laman web pada bila-bila masa.
 • Sebarang Kandungan Pengguna yang anda hantar ke Laman web boleh digunakan oleh kami untuk tujuan yang tertakluk kepada  Dasar Privasi.
 • Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, anda akan ganti rugi kami semua kerugian, kerosakan, prosiding, tindakan, kos dan pengeluaran wang, perbelanjaan dan kerugian atau liabiliti lain yang timbul dari penyiaran Kandungan, atau penggunaan Laman web ini, atau pelanggaran anda Terma ini.

Kesulitan Tinjauan

Pelanggan Toluna mungkin mendedahkan maklumat sulit, sensitif secara komersial dan/atau proprietari kepada anda sebagai sebahagian daripada Tinjauan, dan maklumat sedemikian akan kekal hak milik tunggal dan eksklusif pemiliknya. Maklumat sulit ini boleh termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkhidmatan baru, idea atau konsep produk baru, konsep pembungkusan, konsep pengiklanan dan filem atau televisyen atau treler, dan teks, imej visual dan bunyi yang berkaitan. Dengan menjadi ahli, anda bersetuju bahawa anda akan menyimpan kandungan dan bahan yang didedahkan kepada anda sebagai sebahagian daripada semua Tinjauan yang anda sertai sebagai sulit dan tidak mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga atau menggunakan maklumat sulit untuk sebarang tujuan melainkan untuk tujuan tunggal untuk melengkapkan Tinjauan. Jika anda melanggar tanggungjawab ini, sebagai tambahan kepada pembatalan Mata anda dan penamatan akaun anda, anda mungkin bertanggungjawab membayar ganti rugi kewangan kepada Toluna dan/atau klien kami untuk kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran terma oleh anda.

Polisi Privasi

Untuk lebih memahami bagaimana Toluna mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda, sila semak polisi privasi kami, yang tersedia di sini.

Kandungan Ahli dan Lesen

Anda dengan ini memberi hak bukan eksklusif, berterusan, tanpa had, seluruh dunia, lesen bebas royalti kepada Toluna untuk menggunakan bagi sebarang tujuan mana-mana kandungan yang anda serahkan kepada Laman ini, termasuk hak untuk mengedit, menyalin, menghantar, menerbit, memapar, mengubah suai, mengedar, membuat kerja terbitan daripadanya dan membangunkan kandungan sedemikian dan memindahkan kandungan sedemikian kepada pihak ketiga. Anda, bukan Toluna, akan mempunyai tanggungjawab dan liabiliti tunggal bagi semua kandungan yang anda gunakan, muat naik, pos atau serahkan kepada Laman ini, termasuk di papan mesej kami dan sebarang Tinjauan yang anda sertai, termasuk tanggungjawab untuk mendapatkan sebarang kelulusan dan kebenaran yang diperlukan untuk mengepos kandungan sedemikian.

Mata Toluna

Apakah Mata?

Toluna menghargai pendapat ahli kami, untuk menunjukkan penghargaan kami, Toluna menawarkan insentif dalam bentuk kredit yang dipanggil "Mata," yang dikreditkan ke akaun anda yang diuruskan oleh Toluna. Mata boleh diguna untuk menebus wang tunai atau ganjaran seperti yang ditentukan dan tertakluk pada syarat di bawah.

Memperolehi Mata

Mata akan dikreditkan ke akaun anda hanya melalui penyertaan anda dalam aktiviti yang diberi kuasa oleh Toluna, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pendaftaran sebagai panelis, penyiapan profil demografi dan penyiapan aktiviti penyelidikan pemasaran kualitatif atau kuantitatif yang dilakukan oleh Toluna, dan hanya selaras dengan tawaran insentif khusus yang didedahkan untuk setiap aktiviti.

Toluna didedikasikan untuk memberikan data yang berkualiti kepada pelanggan kami. Untuk memastikan tahap kualiti ini, sila ambil perhatian bahawa anda mungkin tidak layak untuk semua Survei, dalam hal ini, Ukur akan ditutup, dan anda tidak akan menerima Mata. Sebab-sebab yang mungkin tidak layak termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

• Profil anda tidak sepadan dengan penonton sasaran pelanggan kami
• Percanggahan dalam jawapan yang logik
• Jawapan yang tidak pasti atau jawapan palsu
• Jawapan yang tidak sesuai atau kasar
• Melangkah terlalu cepat melalui soalan untuk mempertimbangkan jawapan anda dengan betul
• Kelewatan dalam perhatian yang membawa kepada pemeriksaan kualiti yang gagal

Anda boleh mendapat Mata seperti berikut:

• Penyelesaian Penyiasatan: Mendapatkan Mata bagi setiap Ukur yang anda layak dan lengkap. Mata yang dianugerahkan berbeza mengikut tinjauan.
• Penyiasatan Faedah Peribadi ("Profil") Penyelesaian: Ahli panel boleh mendapat Mata tambahan dengan melengkapkan Profil. Setiap Profil yang lengkap bernilai 100 Mata tambahan.

Masa pengkreditan untuk Mata bergantung pada Kajian. Untuk beberapa tinjauan, mata akan dikredit dalam beberapa hari; untuk yang lain, mata akan dikredit selepas Tinjauan ditutup.

Toluna akan menyimpan rekod Mata yang dikreditkan dan didebitkan dari akaun anda dan anda boleh menyemak status akaun anda dalam talian dengan log masuk dan menyemak tab "Mata Anda". Walaupun Toluna berusaha untuk memastikan akaun dikreditkan dengan betul, adalah tanggungjawab anda untuk mengesahkan bahawa Mata Anda telah dikreditkan dengan betul. Jika anda merasakan jumlah insentif yang dikreditkan ke akaun anda tidak betul, anda harus menghubungi Toluna melalui e-mel dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas kesilapan yang kami duga dan terangkan secara penuh berdasarkan pertikaian anda, melampirkan apa-apa maklumat yang relevan yang menawarkan bukti percanggahan. Setelah menerima notis anda, kami akan menyiasat tuntutan anda dan memberitahu anda tentang keputusan kami untuk menyesuaikan atau mengekalkan jumlah Mata yang dikreditkan ke akaun anda, seperti yang kami anggap tepat dalam masa tiga puluh (30) hari. Jika kami memerlukan masa tambahan untuk memutuskan tuntutan anda, kami akan memaklumkan anda dan akan berusaha untuk membuat keputusan secepat mungkin. Sebarang keputusan oleh kami mengenai tuntutan tersebut adalah muktamad.

Menebus Mata

Anda boleh membelanjakan Mata anda dengan pergi ke tab "Ganjaran" di halaman utama, di mana anda boleh melihat senarai penuh ganjaran yang tersedia untuk negara anda.

Mata akan deberi kepada anda apabila anda melengkapkan Tinjauan, Profil, dan penyertaan lain di Laman ini.

Mata akan ditukarkan secara automatik kepada nilai tunai apabila anda meminta bayaran atau baucar.

 
Baucar

Jika anda menebus baucar, Toluna akan menghantar baucar ke alamat pos anda dalam tempoh masa 2 hingga 8 minggu dari masa permintaan anda diterima.

Baucar elektronik (e-baucar) sama akan dihantar ke akaun Toluna anda dalam tempoh masa 1 hingga 3 minggu.

Sila pastikan bahawa alamat pos dan e-mel anda adalah betul untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam penghantaran.

Permintaan untuk menghantar semula baucar yang hilang mestilah dibuat dalam masa 3 bulan dari masa baucar pada asalnya dihantar. Toluna tidak akan memproses sebarang pesanan selepas tamat tempoh masa 3 bulan ini.

Pembayaran Tunai

Permintaan PayPal untuk pembayaran tunai akan dikreditkan terus ke akaun PayPal yang didaftar dalam akaun anda dalam masa 3 minggu. Ia adalah tanggungjawab anda untuk menyimpan maklumat terkini.

Semua ganjaran adalah tertakluk kepada perubahan yang perlu untuk mematuhi undang-undang atau peraturan yang berkenaan dan kami berhak untuk membatalkan baucar di mana undang-undang atau peraturan tersebut menetapkan bahawa kami mesti berbuat demikian.

Tamat Tempoh Mata

Apabila Mata dikreditkan ke akaun anda, ia akan kekal sah untuk tempoh satu tahun dan empat bulan (16 bulan) dari tarikh ia diperolehi. Jika selepas tempoh ini Mata belum digunakan, ia akan secara automatik luput dan akan dipadamkan dari akaun anda. Potongan ini akan sentiasa berlaku menjelang akhir bulan, biasanya pada hari ke 28. Sebagai contoh, jika anda memperolehi Mata pada 15 Mac 2020, ia akan dialih keluar dari akaun anda pada 28 Julai 2021, jika ia masih dalam akaun anda. Mata tidak boleh ditebus selepas tarikh tamat tempoh.

Selain itu, semua Mata anda akan luput serta-merta dan terbatal sekiranya anda membatalkan akaun anda di Toluna atau jika akaun anda menjadi "tidak aktif." Untuk menjadi ahli yang aktif bermaksud bahawa anda telah menyertai Toluna dan mengambil bahagian dalam Tinjauan atau aktiviti lain di Laman ini dalam tempoh 12 bulan dari pendaftaran awal anda atau dalam tempoh 12 bulan sebelumnya. Toluna tidak akan memberi anda sebarang maklumat mengenai pembatalan dan pelucuthakan sebarang Mata anda. Toluna berhak untuk menukar peraturan pembatalan dan pelucuthakan ini mengikut budi bicaranya sendiri.

Salah laku, Penipuan dan Membetulkan Kesilapan Akaun

Toluna mengekalkan hak untuk memantau semua aktiviti ahli dalam Mata Toluna. Jika diperlukan oleh undang-undang, jika anda telah melanggar Tatalaku kami di atas, atau sekiranya akaun anda menunjukkan tanda penipuan, penyalahgunaan atau aktiviti mencurigakan, akaun ahli anda boleh ditamatkan dan anda boleh kehilangan semua Mata yang terkumpul. Jika anda telah melakukan sebarang aktiviti penipuan, Toluna berhak untuk mengambil sebarang tindakan undang-undang yang perlu, tertakluk kepada undang - undang tempatan dan mempunyai hak untuk merampas sebarang ganjaran yang ditebus akibat dari aktiviti sedemikian. Selain itu, berdasarkan undang - undang anda akan bertanggungjawabkan atas kerugian kewangan Toluna, termasuk kos litigasi dan ganti rugi, dan anda tidak akan dibenarkan untuk menyertai Mata Toluna di masa hadapan.

Jika akaun anda tidak menggambarkan secara tepat baki Mata anda, Toluna berhak untuk membetulkan kesilapan sedemikian. Jika anda telah diberikan Mata secara silap atau anda percaya bahawa akaun ahli anda telah menjadi subjek aktiviti yang mencurigakan, sila hubungi Toluna dengan segera. Jika ia ditentukan bahawa anda telah menjadi mangsa penipuan, Mata yang telah anda peroleh akan dipindahkan ke akaun ahli yang baru.

Kebolehpindahan

Mata tidak mempunyai nilai tunai, dan tidak boleh diserah hak, dipindahkan dan/atau disandarkan kepada mana-mana pihak ketiga. Anda tidak mempunyai hak harta atau kepentingan undang-undang yang lain dalam sebarang Mata yang diberikan menurut Program ini.

Tempoh Program Mata & Perubahan kepada Peraturan

Sebarang pindaan boleh menjejaskan keupayaan anda untuk menggunakan mana-mana Mata yang anda kumpul. Jika Program Mata ditamatkan atau keahlian anda ditamatkan oleh Toluna selain daripada akibat pelanggaran anda ke atas Terma ini, anda akan hanya mempunyai 30 hari dari tarikh penamatan untuk menebus semua Mata anda yang terkumpul. Jika terdapat pengubahsuaian kepada Program Mata Toluna, kami akan berusaha untuk memaklumkan anda; bagaimanapun, Toluna tidak akan bertanggungjawab jika anda tidak mengetahui mengenai pengubahsuaian berkenaan. Ganjaran yang ditawarkan dan tahap Mata diperlukan untuk ganjaran yang khusus adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Semua ganjaran adalah tertakluk kepada ketersediaan.

Harta Intelek Toluna

Tapak ini dilindungi oleh undang-undang harta intelek dan anda bersetuju menghormati mereka. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda adalah terpakai oleh Toluna atau pemberi lesennya.
Logo TOLUNA dan TOLUNA INFLUENCERS dan tanda "TOLUNA", "TOLUNA INFLUENCERS" dan "TOLUNA.com" adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Toluna atau sekutunya. Semua tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo dan nama dagang lain yang digunakan di Laman ini adalah hak milik Toluna atau pemilik masing-masing atau dimiliki oleh pihak ketiga tetapi digunakan oleh Toluna dengan persetujuan pemilik. Semua hak terpelihara.

Untuk tujuan perenggan ini, "Kandungan" bermaksud (tanpa batasan) semua teks, reka bentuk, grafik, imej, fail bunyi, animasi, video, antara muka, perisian, kod dan pemilihan dan pengaturannya dipaparkan atau dimasukkan dari semasa ke semasa Tapak ini. Semua Kandungan di Laman ini adalah tertakluk kepada hak harta intelek, perlindungan kontrak atau lain-lain. Hak harta intelek dimiliki oleh kami atau pemberi lesen kami. Tiada Kandungan boleh disalin, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat naik, diposkan atau dihantar dalam apa cara sekalipun kecuali menurut peruntukan nyata Terma ini atau dengan persetujuan kami sebelum ini. Pengubahsuaian atau penggunaan Kandungan untuk tujuan lain boleh melanggar hak harta intelek. Tiada hak untuk menggunakan Kandungan diberikan kepada pengguna dan semua tajuk dan / atau hak kekal dengan kami. Tapak ini adalah © TOLUNA. Hak cipta terpelihara.

Penafian Waranti

Dengan menggunakan Program Mata Toluna, anda memperakukan dan bersetuju bahawa Toluna bukan bank atau institusi kewangan jenis atau bentuk lain dan bahawa "Mata" yang dikreditkan ke akaun anda bukan merupakan deposit tunai sebenar, tidak memperolehi faedah, dan hanya kemasukan akaun yang melayakkan anda kepada jumlah Mata yang dikreditkan jika anda menebusnya selaras dengan terma penggunaan ini. Anda selanjutnya bersetuju bahawa anda hanya boleh menebus jumlah dalam akaun anda dalam cara dan menurut prosedur yang diterangkan dalam terma penggunaan ini, yang kami boleh pinda dari semasa ke semasa. Toluna tidak bertanggungjawab untuk tindakan mana-mana pihak ketiga, seperti pengeluar sebarang kad hadiah, baucar atau ganjaran lain yang boleh ditebus untuk Mata.

Anda bersetuju secara jelas bahawa penggunaan Laman ini dan Program Mata Toluna oleh anda adalah atas risiko anda sendiri. Anda bersetuju bahawa Laman ini, semua maklumat pada Laman ini, perkhidmatan yang ditawarkan oleh ini dan fungsinya, dan program Mata Toluna adalah disediakan oleh Toluna atau syarikat induk korporat atau gabungannya, pengganti atau penerima serah hak, pembekal atau ejen, "SEPERTI ADANYA" dan "SEPERTI TERSEDIA." Toluna tidak bertanggungjawab bagi kesilapan tipografi tanpa mengira sumbernya. Selain itu, Toluna tidak mewakili atau menjamin bahawa maklumat yang boleh diakses di Laman ini adalah tepat, lengkap atau semasa. Anda dengan ini melepaskan Toluna dan gabungannya dan pembekal pihak ketiga daripada semua liabiliti mengenai penebusan dan penggunaan mana-mana ganjaran yang, selepas penerimaan, mungkin hilang, dicuri atau dimusnahkan.

BERDASARKAN KEBENARAN UNDANG - UNDANG ,TOLUNA MENAFIKAN SEMUA WARANTI, SYARAT DAN TANGGUNGJAWAB, TERSURAT, TERSIRAT ATAU STATUTORI, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MANA-MANA WARANTI TERSIRAT, TANGGUNGJAWAB ATAU SYARAT: (a) KEBOLEHDAGANGAN, ATAU KUALITI KEPUASAN, KESESUAIAN, UNTUK TUJUAN ATAU PENGGUNAAN, KEPUTUSAN, KETEPATAN ATAU KELENGKAPAN.(b) DIBUAT DENGAN PENGGUNAAN, PERDAGANGAN, KURSUS, PERBUALAN ATAU KURSUS PRESTASI.

AND MENGAKUI DAN BERSETUJU BAHAWA JIKA ANDA KONGSI DATA PERIBADI ANDA, TERMASUK GAMBAR DAN MAKLUMAT PROFIL PENGGUNA ANDA DENGAN PENGGUNA LAIN DAN /ATAU AWAM, KAMI MENGECUALIKAN SEMUA TANGGUNGJAWAB SEBAGAI KESELAMATAN ATAU KESULITAN MAKLUMAT TERSEBUT.

TOLUNA SELANJUTNYA MENAFIKAN SEMUA TANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA, JIKA SEBARANG TANGGUNGJAWAB SEDEMIKIAN ADA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA PENJAGAAN MUNASABAH, USAHA KEMAHIRAN KERJA, KEBEBASAN DARI VIRUS KOMPUTER, DAN KETIADAAN KECUAIAN. TOLUNA SELANJUTNYA TIDAK MEMBUAT WARANTI HAK MILIK ATAU TERHADAP GANGGUAN KE ATAS KESERONOKAN ANDA KE ATAS MANA-MANA ASPEK LAMAN YANG LENGKAP, ATAU TERHADAP PELANGGARAN TERMA.

Batasan Liabiliti

SEHINGGA TAHAP YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, ANDA BERSETUJU BAHAWA TOLUNA ATAU PUN MANA-MANA GABUNGAN KAMI ATAU EJEN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA DAN/ATAU ORANG LAIN UNTUK SEBARANG GANTI RUGI KHAS, SAMPINGAN, PUNITIF, TURUTAN ATAU UMUM YANG SERUPA, ATAU UNTUK GANTI RUGI UNTUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU PENJEJASAN PRIVASI, KESELAMATAN DATA, KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI SEBARANG TANGGUNGJAWAB (TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA SEBARANG TANGGUNGJAWAB DENGAN NIAT BAIK, USAHA KEMAHIRAN KERJA ATAU KETIADAAN KECUAIAN), ATAU UNTUK SEBARANG GANTI RUGI YANG SERUPA WALAU APAPUN YANG TIMBUL ATAU BERKAITAN DENGAN MANA-MANA PELANGGARAN TERMA ATAU ASPEK LAIN KESELURUHAN PERJANJIAN ATAU LAMAN INI, WALAUPUN TOLUNA TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN GANTI RUGI TERSEBUT DAN WALAUPUN DALAM KEADAAN SALAH, TORT (TERMASUK KECUAIAN) ATAU LIABILITI KETAT ATAU GAMBARAN YANG SALAH PRODUK.

DALAM APA JUGA KEADAAN LIABILITI TOLUNA, INDUK KORPORAT ATAU GABUNGANNYA, PENGGANTI ATAU PENERIMA HAK, PEMBEKAL ATAU EJEN TIDAK AKAN MELEBIHI NILAI RUNCIT SEBENAR GANJARAN YANG DIDAKWA, ATAU JIKA PERTIKAIAN BERKAIT SECARA AM KEPADA PROGRAM MATA YANG ANDA GUNAKAN, KEPADA NILAI RUNCIT PASARAN YANG SAKSAMA BAGI MATA GANJARAN YANG TIDAK DIGUNAKAN, BELUM TAMAT TEMPOH, TIDAK DIBATALKAN BOLEH DITUKARKAN.

Indemnifikasi

Berdasarkan kebenaran undang - undang, anda bersetuju untuk melindungi dan memastikan Toluna, dan syarikat induk dan gabungannya, bersama-sama dengan pegawai, pengarah, pemilik, pekerja dan ejennya bebas daripada sebarang atau semua tuntutan, kerugian, ganti rugi, saman, denda, levi dan kos (termasuk yuran munasabah peguam dan kos saksi pakar, termasuk kos berkaitan dengan peguam dalaman), (secara "Tuntutan"), yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman ini oleh anda dan sebarang kandungan yang anda letakkan di Laman ini, termasuk Tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa Toluna mempunyai hak tidak terhad untuk mempertahankan sebarang Tuntutan dan untuk menyelesaikan sebarang Tuntutan tanpa kebenaran anda terlebih dahulu. Anda bersetuju untuk memberikan Toluna segala bantuan yang munasabah dalam mempertahankan sebarang Tuntutan.

Membatalkan Akaun Anda

Anda boleh membatalkan akaun anda pada bila-bila masa dengan menghubungi Toluna di https://www.toluna.com/contactus atau dengan mengaktifkan ciri "Hentikan langganan" di "Butiran Akaun". Akaun anda juga akan dibatalkan jika anda menarik diri dari panel Toluna. Sebaik sahaja selepas pemadaman atau pengeluaran anda dari panel Toluna, akaun anda akan ditutup. Anda memahami dan bersetuju bahawa, seperti yang dinyatakan di atas, selepas menutup akaun anda, hak anda untuk mengakses program Mata Toluna akan terhenti dan semua Mata yang dikreditkan ke akaun anda pada masa tersebut, walau bagaimana dan bila terkumpul, akan dibatalkan. Toluna boleh menamatkan akaun anda pada bila-bila masa atas sebarang sebab.

Liabiliti Cukai

Anda mungkin dikehendaki di bawah undang-undang tempatan untuk membayar cukai ke atas hadiah yang anda terima. Anda mengaku bahawa kami boleh memberikan maklumat kepada agensi cukai, atau menahan cukai, atas permintaan agensi tersebut atau seperti yang kami, mengikut budi bicara kami, fikirkan sesuai. Anda mengaku dan bersetuju bahawa anda akan memberikan Toluna sebarang maklumat peribadi tambahan yang Toluna perlukan untuk mematuhi mana-mana tanggungjawab pelaporan atau penahanan. Kegagalan anda untuk memberikan maklumat sedemikian dalam tempoh 30 hari dari penghantaran permintaan oleh Toluna ke alamat e-mel yang didaftarkan pada masa tersebut boleh mengakibatkan pembatalan Mata atau hadiah yang mungkin telah anda menangi.

Pautan

Toluna akan menyediakan pautan ke laman web pihak ketiga sebagai kemudahan kepada anda, dan tindakan Toluna menyediakan mana-mana pautan bukan merupakan sokongan laman sedemikian terhadap Toluna atau sebaliknya. Anda bersetuju bahawa Toluna tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan semua laman web tersebut dan Toluna tidak menjamin dan tidak akan mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab untuk sebarang sumber atau laman web pihak ketiga, atau untuk sebarang bahan, produk atau perkhidmatan lain pihak ketiga. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan sebarang sumber pihak ketiga dengan cara yang akan mencabuli atau melanggar hak mana-mana pihak lain dan bahawa Toluna tidak dalam apa cara sekali pun bertanggungjawab bagi penggunaan sedemikian oleh anda.

Notis

Notis kepada Anda: Kami boleh memberikan anda semua notis kami yang perlu kami berikan dengan mengepos notis berkenaan di Laman ini. Anda juga bersetuju bahawa kami boleh memberi notis melalui e-mel mengikut budi bicara kami, termasuk notis sepina atau proses undang-undang yang lain (jika ada). Kami boleh memberikan notis ke mana-mana e-mel atau alamat lain yang anda berikan semasa pendaftaran. Anda bersetuju untuk memastikan alamat anda semasa dan menyemak notis yang diposkan di Laman ini.

Notis kepada Kami: Kami menerima banyak e-mel dan tidak semua pekerja adalah terlatih untuk berurusan dengan setiap jenis komunikasi, jadi anda bersetuju untuk menghantar kami notis dengan mengirimkannya kepada Toluna SAS, 1bis rue Collange, 92593 Levallois-Perret Cedex, France Attn. Panel Team. 

Keseluruhan Perjanjian; Pelbagai.

Terma ini, termasuk item yang digabungkan ke dalamnya (cth., Polisi Privasi), serta sebarang terma atau syarat tambahan yang terkandung di Laman ini untuk aktiviti tertentu, dan pendedahan yang diberikan oleh kami dan keizinan yang diberikan oleh anda di Laman ini (secara kolektif, "Keseluruhan Perjanjian"), membentuk keseluruhan perjanjian antara kita dan tiada pihak telah bergantung pada sebarang representasi yang dibuat oleh pihak yang lagi satu yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Keseluruhan Perjanjian. Jika mana-mana peruntukan Keseluruhan Perjanjian didapati oleh mahkamah bidang kuasa yang wajar sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak dapat dikuatkuasakan, ia akan dianggap diubah sehingga minimum yang diperlukan untuk menjadikannya sah dan boleh dilaksanakan. Sekiranya pengubahsuaian tersebut tidak dapat dilakukan, peruntukan atau peruntukan yang berkaitan akan dianggap dihapus. Sebarang pengubahsuaian atau penghapusan peruntukan atau peruntukan sebahagian di bawah tidak akan mempengaruhi kesahan dan keberkesanan pelaksanaan Syarat ini yang lain dan peruntukan selebihnya akan terus kekal digunakan sepenuhnya, dengan syarat bahawa peruntukan risiko yang diterangkan di sini digunakan sejauh yang mungkin. Kegagalan kami untuk bertindak berhubung pelanggaran terma tidak mengetepikan hak kami untuk bertindak berhubung pelanggaran berikutnya atau yang serupa, dan masa adalah intipati Keseluruhan Perjanjian.

Notis Pelanggaran Hak Cipta

Toluna menghormati hak harta intelek orang lain dan meminta anda melakukan perkara yang sama. Sesiapa yang percaya bahawa kerja mereka telah diterbitkan semula dalam Tapak ini dengan cara yang membentuk pelanggaran hak cipta boleh memberi notis kepada Penasihat Am Kumpulan kami yang mengandungi perkara berikut:

• Tandatangan elektronik atau fizikal pemilik hak cipta atau orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta;
• Pengenalpastian karya berhak cipta yang didakwa dilanggar;
• Pengenalpastian bahan yang dikatakan melanggar dan maklumat yang mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut;
• Alamat, nombor telefon, dan, jika ada, alamat e-mel di mana pihak pengadu boleh dihubungi;
• Perwakilan bahawa pihak yang mengadu mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan dengan cara yang diadukan tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau undang-undang;
• Perwakilan bahawa maklumat dalam notis adalah tepat, dan jika berkenaan, pihak pengadu diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak yang didakwa dilanggar.

Tuntutan dan notis pelanggaran hak cipta (tetapi tidak notis lain) harus dihantar kepada perhatian Ketua Jabatan Kumpulan Undang - Undang dengan cara berikut:

• melalui pos: Toluna UK Limited, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, London W5 5TH Attn. Ketua Jabatan Kumpulan Undang - Undang
• melalui e-mel: legal@TOLUNA.com

Maklumat Lanjut

Jika anda mempunyai aduan, anda boleh menghubungi kami di Toluna SAS, 1 bis rue Collange, 92593 Levallois-Perret Cedex, France.

Penamatan akaun anda

Sekiranya keahlian anda atau akses anda ke Laman ditamatkan atau ditangguhkan atas sebab apa pun, anda tidak boleh mengakses Laman Web tanpa persetujuan bertulis dari kami terlebih dahulu.


Laman web ini dihoskan oleh:
Toluna USA, Inc.
21 River Road
Wilton, CT 06897 USA
Telephone: +1 203 834 8585

OK
Batal
Kami telah melumpuhkan proses log masuk melalui Facebook. Sila masukkan e-mel Facebook anda untuk menerima pautan penciptaan kata laluan baru.
Sila masukkan E-mel yang sah
Batal
Apabila anda memuat naik gambar, laman kita kelihatan lebih menarik.
Muat naik