Share Pungutan Suara

Poll

500 px
350 px
250 px
! Anda menggunakan pelayar yang tidak disokong Versi pelayar anda tidak dioptimumkan untuk Toluna, kami mengesyorkan supaya anda memasang versi yang terkini Naik Taraf
“TRUSTe”/

Pernyataan Privasi

Kemaskini terakhir: August 31, 2017Toluna Group Limited dan mana-mana anak syarikat dan gabungannya di seluruh dunia (“Kami” “Kita” atau “Toluna”) komited untuk melindungi dan menghormati privasi anda.  Dasar privasi ini menerangkan bahawa kami mengumpul, menggunakan, berkongsi dan melindungi maklumat peribadi yang anda berikan di http://www.toluna.com (”Laman web” atau “laman”) dan aplikasi mudah alih Toluna. Aplikasi mudah alih ini adalah tertakluk kepada terma privasi tambahan, seperti yang dinyatakan dalam dasar privasi ini. Ia juga menerangkan pilihan yang tersedia kepada anda mengenai penggunaan maklumat peribadi oleh kami dan bagaimana anda boleh mengakses dan mengemas kini maklumat ini.
Dasar privasi ini memberi anda notis tentang:

Jenis maklumat mengenai anda yang dikumpul/dijejaki oleh laman ini. 
 Apa yang akan dilakukan kepada maklumat yang dikumpulkan/dijejaki oleh laman ini. 
 Dengan siapa laman ini berkongsi maklumat yang dikumpulkan/dijejaki.
 Dasar laman ini berkenaan teknologi untuk menjejaki pihak ketiga.
 Dasar laman ini berkenaan dengan opsyen tidak ikut serta. 
 Dasar laman ini berkenaan dengan pembetulan dan pengemaskinian maklumat peribadi. 
 Dasar laman ini berkenaan dengan pemadaman atau penyahaktifan nama anda daripada pangkalan datanya. 
 Pemberitahuan perubahan. 
 Dasar laman ini berkenaan dengan keselamatan. 
 Dasar laman ini berkenaan dengan pemindahan perniagaan. 
 Dasar laman ini berkenaan dengan pautan ke laman pihak ketiga. 
 Dasar laman ini berkenaan dengan penafian perundangan. 
 Dasar laman ini berkenaan dengan privasi kanak-kanak. 
 Dasar laman ini berkenaan dengan Widget Media Sosial. 
 Dasar laman ini berkenaan Daftar Masuk Tunggal. 
 Dasar laman ini berkenaan dengan Rujukan.
 Dasar laman ini berkenaan dengan Penambahan Kenalan.
 Dasar laman ini berkenaan dengan Aplikasi Mudah Alih


Komitment Privasi Kami

Toluna adalah kumpulan pengumpulan data dalam talian yang memberi tumpuan kepada penyediaan data berkualiti tinggi kepada pelanggan kami yang kebanyakannya dari industri pasaran dan penyelidikan pemasaran, dan juga dari banyak sektor perniagaan yang lain. Kami membina dan menyelenggara panel pengguna dalam talian yang besar, memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengguna digital dalam masa nyata kepada pelanggan kami melalui kaji selidik penyelidikan pasaran dan platform analitis kami. Anda boleh yakin bahawa privasi anda dan kerahsiaan maklumat anda adalah amat penting kepada kami. Semua data yang kami kumpul melalui kajian penyelidikan kami diberikan kepada pelanggan kami dalam bentuk agregat iaitu maklumat disediakan tentang kumpulan individu dan bukan pada peringkat individu. Maklumat peribadi tentang anda hanya akan diberikan kepada pelanggan kami dalam kajian penyelidikan tertentu dan kami tidak akan memberikan maklumat peribadi anda kepada pelanggan kami kecuali jika kami mendapat kebenaran anda terlebih dahulu. Semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami disimpan dengan selamat, dengan keyakinan dan mengikut terma Dasar Privasi ini.


Maklumat yang kami kumpulkan

Penyertaan anda dalam mana-mana panel dan kaji selidik kami adalah secara sukarela. Untuk menjadi ahli panel, anda perlu mengisi borang pendaftaran, yang boleh didapati di  Laman Web dan aplikasi mudah alih kami atau melalui pautan yang dipaparkan di laman web rakan kongsi kami, yang mengumpul beberapa maklumat pengguna yang peribadi dan umum tentang anda. Dengan berbuat demikian, anda mengakui dan bersetuju bahawa anda memberikan maklumat peribadi kepada syarikat berpangkalan AS kami; Toluna USA Inc., (“Toluna USA”) dan maklumat tersebut akan disimpan pada pelayan yang dimiliki oleh kami dan terletak di AS. Kami meminta alamat e-mel anda supaya kami boleh menghantar anda jemputan e-mel bagi menyertai kaji selidik kami yang akan datang. Maklumat lain yang kami kumpulkan, seperti nama, alamat, jantina, hari lahir, saiz isi rumah, pendapatan, pendidikan dan status pekerjaan anda adalah untuk memadankan anda dengan projek penyelidikan pemasaran yang sesuai. Hari lahir anda digunakan untuk mengemas kini umur anda secara automatik bagi kami mensasarkan kumpulan pemasaran yang berkaitan dengan umur.Kami meminta maklumat ini daripada anda sebagai satu cara untuk melihat jika anda layak bagi projek tertentu. Semua kenalan e-mel dari Toluna akan dihantar ke alamat e-mel utama anda yang anda berikan kepada kami semasa pendaftaran. Jika anda menjadi ahli panel, maklumat anda (nama dan alamat pos penuh) juga digunakan bagi tujuan memenuhi insentif. Apabila mata insentif didepositkan ke dalam akaun anda dan anda ingin menebusnya, maklumat ini diperlukan supaya kami boleh menghantar ganjaran anda ke alamat penerima yang betul. Dari masa ke masa, pihak ketiga mungkin digunakan untuk mengeluarkan cek atau memproses penghantaran ganjaran; maklumat peribadi anda tidak akan digunakan bagi sebarang sebab lain.

Selepas pendaftaran, anda boleh melengkapkan profil anda dan memberi kami lebih maklumat peribadi supaya kami boleh menjemput anda untuk kaji selidik yang sesuai. 
Dalam keadaan tertentu, Toluna mungkin meminta maklumat peribadi anda yang sensitif dan jika dikehendaki oleh undang-undang, kami akan meminta persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi yang sensitif tersebut. Maklumat ini hanya akan dikongsi dengan pihak ketiga jika ia diperlu untuk kajian penyelidikan tertentu dan hanya jika anda memberikan kebenaran untuk penyertaan dalam kajian penyelidikan tersebut. Kami boleh memberikan maklumat peribadi sensitif anda jika diperlukan oleh perintah mahkamah.

Jika anda menyertai kaji selidik atau memberikan kami maklumat peribadi tanpa menjadi ahli panel kami, satu-satunya maklumat peribadi yang kami akan kekalkan adalah alamat e-mel, jantina, umur dan kod zip/poskod, ID mesin dan alamat IP anda dan (jika dibenarkan oleh undang-undang; etnik anda).  Kami melakukan ini supaya kami boleh menghubungi anda jika anda memenangi hadiah atau berhak mendapat insentif, untuk memadankan anda dengan kaji selidik yang sesuai dan meningkatkan pengalaman pengguna. Melainkan jika anda memilih untuk menjadi ahli panel Toluna, kami tidak akan menghubungi anda untuk apa-apa sebab selain daripada untuk memberitahu anda bahawa anda telah memenangi hadiah atau layak mendapat insentif. Jika anda layak mendapat hadiah atau insentif, kami akan mengumpul dan mengekalkan maklumat peribadi tersebut, seperti yang kami dikehendaki mengekalkan atau melaporkan menurut mana-mana undang-undang atau peraturan.

Anda harus sedar bahawa apa-apa maklumat peribadi yang anda pilih untuk diumumkan di laman web, di bahagian Komuniti (di bawah mesej awam di dinding anda, sebagai pendapat, topik, pertempuran, ibu jari, atau mana-mana bahagian awam lain atau forum) boleh dibaca, dikumpulkan, atau digunakan oleh pengguna lain dan boleh digunakan untuk menghantar mesej yang tidak diminta kepada anda. Kami tidak bertanggungjawab bagi maklumat peribadi yang anda pilih untuk serahkan atau umumkan. Di samping itu, kami tidak bertanggungjawab untuk kandungan yang anda hantar ksecara umum di laman yang boleh didapati melalui enjin carian berasaskan web. Laman web kami menawarkan blog atau forum komuniti yang boleh diakses oleh orang awam. Anda harus sedar bahawa sebarang maklumat yang anda berikan di bahagian ini boleh dibaca, dikumpulkan, dan digunakan oleh orang lain yang mengaksesnya. Bagi memohon pembuangan maklumat peribadi anda daripada blog atau forum komuniti kami, hubungi kami di privacy@toluna.comDalam sesetengah kes, kami mungkin tidak dapat membuang maklumat peribadi anda, (melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang) di mana kami akan memberitahu anda jika kami tidak dapat berbuat demikian dan mengapa.

Kami memaparkan testimonial peribadi pelanggan yang berpuas hati di laman web kami di samping endorsan yang lain.Dengan persetujuan anda, kami mungkin menyiarkan testimonial anda bersama-sama dengan nama anda. Jika anda ingin mengemas kini atau memadam testimonial anda, anda boleh menghubungi kami di privacy@toluna.com.

 

Kerangka Perisai Privasi EU-A.S. dan Swiss-A.S.

Toluna, (termasuk syarikat asal Amerika Syarikat, Toluna USA Inc.,) mengiktiraf bahawa EU dan Switzerland telah menetapkan perlindungan yang ketat mengenai pengendalian Data Peribadi dari EU dan Switzerland, termasuk keperluan untuk menyediakan perlindungan yang memadai untuk Data Peribadi tersebut yang dipindahkan di luar EU dan Switzerland. Untuk memberi perlindungan yang mencukupi untuk Data Peribadi EU dan Swiss tertentu tentang individu (termasuk tentang anda dan pelanggan korporat, pembekal, rakan kongsi perniagaan, pemohon kerja dan pekerja yang diterima di Amerika Syarikat, Toluna telah dipilih untuk mengesahkan sendiri kepada Perisai Privasi EU-AS Rangka Kerja dan Rangka Kerja Perisai Privasi Swiss-AS yang ditadbir oleh Jabatan Perdagangan AS ("Privasi Perisai"). Toluna bertanggungjawab untuk memproses maklumat peribadi yang diterima, di bawah Privasi Shield dan kemudiannya memindahkan kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai agen Bagi pihaknya Toluna mematuhi Prinsip Pemberitahuan Privasi, Pilihan, Akauntabiliti untuk Pemindahan, Keamanan, Integriti Data dan Had Tujuan, Akses, dan Pengambilan, Penguatkuasaan, dan Liabiliti. Jika terdapat sebarang konflik antara terma privasi ini Dasar dan Prinsip Perisai Privasi, Prinsip Perisai Privasi akan mengawal.

Bagi tujuan menguatkuasakan pematuhan Perisai Privasi, Toluna adalah tertakluk kepada pihak berkuasa penyiasatan dan penguatkuasaan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan AS.  Untuk maklumat lanjut tentang Perisai Privasi, lihat laman web Perisai Privasi Jabatan Perdagangan AS yang terletak di: https://www.privacyshield.gov. Bagi menyemak perwakilan Toluna dalam senarai Perisai Privasi, lihat senarai perakuan sendiri Perisai Privasi Jabatan Perdagangan AS yang terletak di:https://www.privacyshield.gov/list. Bagi menyemak perwakilan Toluna dalam senarai Perisai Privasi, lihat senarai perakuan sendiri Perisai Privasi Jabatan Perdagangan AS yang terletak di:https://www.privacyshield.gov/list.


Timbangtara Mengikat

Anda boleh mempunyai pilihan untuk memilih timbangtara mengikat bagi penyelesaian aduan anda dalam keadaan tertentu, dengan syarat anda telah mengambil langkah-langkah berikut: (1) membuat aduan anda secara terus dengan Toluna dan memberi kami peluang untuk menyelesaikan isu tersebut; (2) menggunakan mekanisme penyelesaian pertikaian bebas yang dikenal pasti di bawah perenggan Soalan atau Aduan ; dan (3) membangkitkan isu tersebut melalui pihak berkuasa perlindungan data yang berkenaan dan memberikan Jabatan Perdagangan AS peluang untuk menyelesaikan aduan tersebut tanpa sebarang kos kepada anda. Untuk maklumat lanjut tentang timbangtara mengikat, lihat Rangka Kerja Perisai Privasi Jabatan Perdagangan AS: Lampiran I (Timbangtara Mengikat).
Rangka Kerja Safe Harbor Swiss - A.S.


Penggunaan maklumat ini

Maklumat yang anda berikan kepada kami diproses bagi tujuan membina dan mengendalikan pangkalan data proprietari ahli panel seluruh dunia, untuk menjalankan kajian pemasaran dan penyelidikan pasaran.  Jika anda ahli panel Toluna, maklumat anda disimpan di dalam pangkalan data proprietari kami supaya kami boleh menggunakannya untuk menentukan individu yang sepadan dengan kajian penyelidikan tertentu. Pangkalan data proprietari kami dihoskan dan diuruskan oleh Toluna USA dan data anda mungkin diakses dan digunakan oleh syarikat Kumpulan Toluna yang lain di seluruh dunia untuk menjalankan kajian. Jika kami fikir profil anda menjadikan anda calon yang berpotensi untuk suatu kajian, kami akan menghantar E-mel jemputan kepada anda untuk memaklumkan anda tentang peluang ini. 


Perkongsian

Kami tidak menjual atau memindahkan maklumat peribadi yang dikumpulkan tentang ahli panel kami atau individu yang menyertai kaji selidik kami. Maklumat yang boleh dikenalpasti secara peribadi hanya akan dipindahkan dengan kebenaran anda terlebih dahulu berdasarkan kes demi kes, kecuali bagi pengecualian terhad yang dinyatakan di bawah.
Walaupun kami berusaha sedaya upaya untuk mengekalkan privasi anda, kami mungkin perlu mendedahkan maklumat peribadi anda sebagai jawapan kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keperluan keselamatan atau penguatkuasaan undang-undang negara. Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, seperti mematuhi sepina atau proses undang-undang lain, apabila kami percaya secara niat baik bahawa pendedahan adalah perlu untuk melindungi hak kami, untuk melindungi keselamatan anda atau keselamatan orang lain, untuk menyiasat penipuan atau pelanggaran terma laman web kami, atau untuk menjawab permintaan kerajaan.  Kami juga boleh dalam program penyelidikan pasaran khusus tertentu (dan dengan persetujuan terdahulu anda secara jelas) mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga bagi tujuan memberikan perkhidmatan penyelidikan pasaran tertentu kepada pelanggan kami.
Dari masa ke masa, Toluna boleh menggunakan perisian pihak ketiga untuk pengurusan senarai e-mel dan pengedaran e-mel, atau boleh menggunakan pembekal pengurusan senarai pihak ketiga untuk memadankan ahli panel kami dengan ahli senarai atau panel yang lain, atau untuk mengesahkan ketepatan maklumat peribadi yang anda berikan.  Kami boleh menggunakan pihak ketiga untuk memberikan kami data mereka yang telah mereka kumpulkan sebelum ini tentang anda dan menambah data ini ke profil demografi anda.  Dalam kes sedemikian hanya maklumat agregat berdasarkan jawapan anda dalam kaji selidik kami dan/atau nombor pengenalan panel Toluna anda yang berkenaan dipindahkan kepada pihak ketiga ini untuk membolehkan mereka melaksanakan fungsi-fungsi tertentu bagi pihak kami atau bagi pihak pelanggan kami.  Kami juga boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami bagi tujuan mentadbirkan dan/atau menyediakan hadiah yang anda telah menangi atau insentif lain yang kami berikan kepada anda sebagai balasan atas penyertaan anda dalam panel kami.

Apabila maklumat peribadi anda dipindahkan dari entiti Toluna yang terletak di Kesatuan Eropah ke negara yang tidak diiktiraf sebagai menyediakan perlindungan yang setara, termasuk Amerika Syarikat, Toluna telah memasuki perjanjian pemindahan menggunakan kontrak model standard bagi pemindahan maklumat peribadi ke negara ketiga seperti yang diperintahkan oleh Suruhanjaya Eropah.

 

Penggunaan Kuki di laman web kami

Kami menggunakan kuki di laman web kami untuk membezakan anda daripada pengguna lain laman web, membantu kami untuk memberikan anda pengalaman yang baik apabila anda melayari laman web kami dan membolehkan kami memperbaiki laman kami.Bagi maklumat terperinci mengenai kuki yang kami gunakan dan tujuan kami menggunakannya, lihat dasar Kuki kami.


Dasar Kuki Toluna


Laman web kami menggunakan kuki untuk membezakan anda daripada pengguna laman web kami yang lain. Ini membantu kami memberikan pengalaman yang baik apabila anda melayari laman web kami dan juga membolehkan kami meningkatkan laman kami. Dengan terus melayari laman ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami.
Kuki merupakan fail kecil yang terdiri daripada abjad dan nombor yang kami simpankan pada pelayar anda atau cakera keras komputer anda, jika anda bersetuju. Kuki mengandungi maklumat yang akan dipindahkan ke cakera keras komputer anda.


Kami menggunakan kuki yang berikut:
· Kuki yang amat diperlukan.Kuki ini diperlukan untuk pengendalian laman web kami. Ia termasuk, contohnya, kuki yang membolehkan anda mengelog masuk ke kawasan keselamatan laman web kami, menggunakan troli beli-belah atau menggunakan perkhidmatan e-bil.
·Kuki analisis/prestasi.Kuki ini membolehkan kita mengenali dan mengira jumlah pelawat dan melihat tingkah laku pelawat dalam laman web kami apabila menggunakannya. Hal ini membantu kami meningkatkan fungsi laman web kami, contohnya, dengan memastikan bahawa pengguna dapat mencari perkara dengan mudah.
·Kuki fungsian.Kuki iIni digunakan untuk mengenali anda apabila anda kembali ke laman web kami. Ia membolehkan kami memperibadikan kandungan kami yang bersesuaian untuk anda, mengalu-alukan kunjungan anda dengan nama anda dan mengingati keutamaan anda (contohnya, pilihan bahasa atau rantau anda).
·Kuki sasaran.Kuki ini merekodkan lawatan anda ke laman web kami, halaman yang anda lawati dan pautan yang telah anda ikuti. Kami akan menggunakan maklumat ini supaya laman web dan iklan yang dipaparkan lebih sesuai dengan minat anda. Kami juga mungkin berkongsi maklumat ini dengan pihak ketiga bagi tujuan ini.

Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut berkenaan kuki individu yang kami gunakan dan tujuannya dalam jadual di bawah:

Kuki Nama Tujuan Maklumat lanjut
.toluna-group.com
(Analisis)
_ga Menjangkakan saiz audiens dan corak penggunaan kami
 
Luput selepas 730 hari.
.toluna-group.com
 (Sasaran)
visitor_id[visitor#] Membolehkan anda menggunakan laman kami supaya pengalaman pelayaran anda lebih mudah. Jika anda mendaftar dengan kami atau melengkapkan borang dalam talian, kami akan menggunakan kuki untuk mengingati butiran anda ketika lawatan semasa anda dan sebarang lawatan yang akan datang, jika kuki ini tidak dipadamkan dalam interim. Luput selepas 730 hari.
go.toluna-group.com
(Analisis)
Pardot Menjangkakan lawatan kami dan bilangan klik bagi kempen tertentu untuk mengukur kejayaan Luput apabila sesi pelayaran tamat
go.toluna-group.com
(Sasaran)
visitor_id[visitor#] Membolehkan anda menggunakan laman kami supaya pengalaman pelayaran anda lebih mudah. Jika anda mendaftar dengan kami atau melengkapkan borang dalam talian, kami akan menggunakan kuki untuk mengingati butiran anda ketika lawatan semasa anda dan sebarang lawatan yang akan datang, jika kuki ini tidak dipadamkan dalam interim. Luput selepas 730 hari.
.toluna-thoughts.com
(Analisis)
_ga Menjangkakan saiz khalayak dan corak penggunaan Luput selepas 730 hari.
.quicksurveys.com
(Analisis)
_ga Menjangkakan saiz audiens dan corak penggunaan kami Luput selepas 730 hari.
.quicksurveys.com (Sasaran) visitor_id[visitor#] Membolehkan anda menggunakan laman kami supaya pengalaman pelayaran anda lebih mudah. Jika anda mendaftar dengan kami atau melengkapkan borang dalam talian, kami akan menggunakan kuki untuk mengingati butiran anda ketika lawatan semasa anda dan sebarang lawatan yang akan datang, jika kuki ini tidak dipadamkan dalam interim. Luput selepas 730 hari.
.toluna-analytics.com.com (Sasaran) visitor_id[visitor#] Membolehkan anda menggunakan laman kami supaya pengalaman pelayaran anda lebih mudah. Jika anda mendaftar dengan kami atau melengkapkan borang dalam talian, kami akan menggunakan kuki untuk mengingati butiran anda ketika lawatan semasa anda dan sebarang lawatan yang akan datang, jika kuki ini tidak dipadamkan dalam interim. Luput selepas 730 hari.


Sila perhatikan bahawa pihak ketiga (termasuk, contohnya, rangkaian pengiklanan dan pembekal perkhidmatan luar seperti perkhidmatan analisis trafik web) mungkin juga menggunakan kuki, yang bukan dalam kawalan kami. Kuki ini berkemungkinan ialah kuki analisis/prestasi atau kuki sasaran.

Bagaimanakah cara untuk mengubah tetapan kuki saya?
Anda menyekat kuki dengan mengaktifkan tetapan pada pelayar anda yang membolehkan anda menolak tetapan bagi semua atau sesetengah kuki. Namun, jika anda menggunakan tetapan pelayar untuk menyekat semua kuki (termasuk kuki penting) anda mungkin tidak dapat mengakses kesemua atau sebahagian daripada laman kami.

Kebanyakan pelayar web membenarkan sedikit kawalan bagi kebanyakan kuki melalui tetapan pelayar. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan kuki, termasuk cara melihat jenis kuki yang telah ditetapkan dan cara mengurus serta memadamkannya, layari www.aboutcookies.org atau www.allaboutcookies.org.

Untuk memilih supaya tidak dijejak oleh Google Analytics bagi semua laman web, layari http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Kecuali bagi kuki penting, semua kuki akan luput selepas 730 hari.

 

Penggunaan Kuki di laman web tinjauan panel kami

Kami juga menggunakan kuki sebagai sebahagian daripada tinjauan kami yang anda boleh bersetuju untuk menyertai dari masa ke masa dan setakat ini kami akan meminta izin anda untuk menggunakan kuki dan memaklumkan anda kuki yang dicadangkan untuk digunakan bagi kaji selidik tersebut pada masa berkenaan.  
 

Teknologi Penjejakan Lain

Teknologi seperti kuki, bikon laman/pepijat laman, skrip dan teg digunakan oleh Toluna dan pelanggan, rakan kongsi, sekutu, atau analitis dan pembekal perkhidmatannya. Teknologi ini digunakan untuk menganalisis trend, mentadbir laman, menjejaki pergerakan pengguna di seluruh laman dan Internet, dan untuk mengumpul maklumat demografik tentang pangkalan pengguna kami secara keseluruhannya.  Termasuk kajian penyelidikan pemasaran yang melibatkan kami memahami lebih lanjut sama ada item yang anda beli telah terjejas oleh sebarang iklan dalam talian dan memahami jenis item yang anda beli dari pihak ketiga.

Pelanggan kami boleh menggabungkan jawapan kajian anda, maklumat demografi, dan tingkah laku pelayaran web dengan mereka yang lain untuk menghasilkan laporan “agregat”. Mereka juga boleh menghasilkan laporan saintifik berdasarkan maklumat yang dimodelkan. “Maklumat Dimodelkan” adalah data yang dibangunkan berdasarkan ciri-ciri demografi dan tingkah laku (seperti jantina, umur dan laman web yang dilayari) untuk meramalkan apa yang akan ditonton atau dibeli individu yang mempunyai ciri-ciri serupa atau sepadan. Kami boleh menerima laporan berdasarkan penggunaan teknologi ini oleh syarikat pada seorang individu dan juga pada dasar agregat.

Kami menggunakan Objek Dikongsi Tempatan, seperti HTML5, untuk menyimpan maklumat kandungan dan pilihan keutamaan. Pihak ketiga yang menjadi rakan kongsi kami untuk menyediakan ciri-ciri tertentu pada laman web kami atau untuk memaparkan iklan berdasarkan aktiviti pelayaran web anda juga menggunakan HTML5 bagi mengumpul dan menyimpan maklumat. Pelayar berbeza boleh menawarkan alat pengurusan mereka sendiri untuk mengeluarkan HTML5. 

 

Fail Log

Sama seperti kebanyakan laman web, kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik dan menyimpannya di dalam fail log. Maklumat ini mungkin mungkin termasuk alamat protokol Internet (IP), jenis pelayar, pembekal perkhidmatan internet (ISP), halaman merujuk/keluar, sistem operasi, cap tarikh/masa dan/atau data strim klik  Kami mungkin menggabungkan maklumat log yang dikumpul secara automatik ini dengan maklumat lain yang kami kumpulkan tentang anda. Kami lakukan ini untuk memperbaiki perkhidmatan yang kami tawarkan kepada anda, untuk meningkatkan analitis, pemasaran dan fungsi laman.


Pengiklanan

Kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk sama ada memaparkan pengiklanan di laman web kami atau untuk menguruskan pengiklanan di laman web lain. Rakan kongsi pihak ketiga kami boleh menggunakan teknologi seperti kuki untuk mengumpul maklumat tentang aktiviti anda di laman web ini dan laman web lain untuk memberikan anda pengiklanan berdasarkan aktiviti pelayaran dan minat anda.  Jika anda tidak mahu maklumat ini digunakan untuk tujuan memberikan iklan berdasarkan minat anda, anda boleh memilih untuk keluar dengan mengklik di sini  (atau jika terletak di Kesatuan Eropah di sini). Sila ambil perhatian ini tidak memilih anda keluar daripada paparan iklan. Anda akan terus menerima iklan generik. 


Cetak Jari DigitalSecara umum

Teknologi Cetak Jari digital memberikan pengecam unik atau "ID-Mesin" kepada pengguna komputer untuk mengenal pasti dan menjejaki komputer anda.  Kami tidak akan menggunakan teknologi cetak jari digital (“Teknologi”) untuk mengumpul maklumat peribadi anda, atau menjejaki aktiviti dalam talian anda; dan tidak akan mengganggu atau campur tangan dengan penggunaan atau kawalan komputer anda atau mengubah, mengubah suai atau menukar tetapan atau kefungsiannya. Kadang-kadang, dalam program penyelidikan pasaran tertentu, kami akan menggunakan Teknologi untuk membantu pelanggan kami dalam memastikan integriti hasil kajian. Teknologi ini akan menganalisis maklumat umum yang tersedia dan data yang diperolehi dari pelayar web komputer anda dan dari titik data lain yang tersedia secara umum, termasuk tetapan teknikal komputer anda, ciri-ciri komputer anda, dan Alamat IP, bagi mencipta pengecam yang unik, yang akan diberikan kepada komputer anda. Pengecam unik akan menjadi ID alpha-angka. Bagi membantu pelanggan kami dalam melindungi dan memastikan integriti hasil kajian, kami boleh; (A) menghubungkan atau mengaitkan pengecam unik anda kepada anda dan mana-mana Maklumat Peribadi anda; (B) berkongsi pengecam unik anda dengan pelanggan kami dan dengan pembekal sampel atau panel lain; dan (c) menerima atau mendapatkan pengecam unik yang dikaitkan dengan anda daripada pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembekal sampel atau panel atau pelanggan kami, walau bagaimanapun kami hanya akan memberikan maklumat tersebut kepada mana-mana pihak ketiga (termasuk pelanggan kami) secara agregat dan tidak bernama.  Di samping itu, mana-mana pengecam unik yang diterima atau diperoleh oleh kami dan dikaitkan dengan anda akan dilindungi menurut dasar privasi ini dan jika dikehendaki oleh undang-undang, kami akan meminta persetujuan anda terlebih dahulu.
Kami akan melakukan segala yang kami boleh untuk memastikan bahawa Teknologi ini selamat, terjamin dan tidak menyebabkan risiko privasi atau keselamatan data yang tidak wajar dan kami akan menggunakan dan mengagihkan Teknologi secara profesional dan beretika dan mengikut (a) dasar privasi ini, (b) apa-apa kenyataan dan/atau pendedahan yang telah dibuat oleh kami kepada anda dan (c) undang-undang yang terpakai dan tataamalan penyelidikan pasaran.

Sekiranya kami mengetahui atau mendapati sebarang kelakuan yang tidak beretika yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi atau Teknologi digunakan dengan cara yang tidak selaras dengan kenyataan dan/atau pendedahan yang dibuat oleh kami kepada anda atau ia melanggar undang-undang terpakai dan tatakelakuan penyelidikan pasaran, kami akan mengambil tindakan segera untuk melarang kelakuan yang tidak beretika tersebut dan bagi memastikan pentadbiran Teknologi yang sepatutnya. 


Widget Media Sosial

Laman web kami termasuk Ciri-ciri Media Sosial, seperti butang Suka Facebook (dan Widget, seperti butang Kongsi ini atau program mini interaktif yang disiarkan di laman kami). Ciri-ciri ini boleh mengumpul alamat IP anda, halaman yang anda lawati di laman web kami, dan mungkin menetapkan kuki untuk membolehkan Ciri berfungsi dengan betul. Ciri-ciri dan Widget Media Sosial adalah sama ada dihoskan oleh pihak ketiga atau dihoskan secara terus di Laman kami. Interaksi anda dengan Ciri-ciri ini ditadbir oleh dasar privasi syarikat yang menyediakannya. 


Akses kepada Maklumat Anda;Bahagian Perkhidmatan Ahli/ /Kemas Kini, Memperbetulkan, Memadam Maklumat

Atas permintaan, Toluna akan memberikan anda maklumat tentang sama ada kami menyimpan sebarang maklumat peribadi anda. Anda boleh mengakses, memperbetulkan, atau meminta untuk memadamkan maklumat peribadi anda, atau menamatkan keahlian anda dengan melog masuk ke Akaun Ahli anda. Dengan mengikut arahan yang sewajarnya, maklumat anda akan dikemas kini secara automatik di dalam pangkalan data kami. Bagi tujuan ini, dan jika anda tidak dapat memperbetulkan maklumat peribadi diri anda melalui Akaun, anda boleh menulis kepada kami di alamat pos yang boleh dijumpai pada penghujung Dasar Privasi ini, atau hubungi kami melalui e-mel di privacy@toluna.com. Kami akan menjawab semua permintaan dalam tempoh masa yang munasabah.Jika anda ahli panel dan menamatkan keahlian anda, kami tidak lagi akan menggunakan maklumat peribadi anda untuk apa-apa tujuan, tetapi mengikut prosedur sandaran kami, kami akan menyimpan maklumat peribadi anda sehingga maklumat peribadi anda akhirnya dimusnahkan mengikut dasar kami dan kami akan terus menggunakan prosedur dan teknologi keselamatan bagi memastikan Maklumat Peribadi anda selamat.


Dasar Pilih Keluar

Untuk menjadi ahli panel Toluna, anda bersetuju untuk menerima E-mel yang menjemput anda untuk menyertai kaji selidik yang kami fikir mungkin sepadan dengan pengalaman, latar belakang dan statistik atau maklumat demografi anda.Kami secara automatik memastikan bahawa anda layak untuk cabutan hadiah dan maklumat peribadi anda akan digunakan untuk menubuhkan akaun hadiah peribadi anda. Dari masa ke masa, kami juga akan e-mel surat berita kepada anda untuk memaklumkan anda tentang ciri-ciri baharu atau pertandingan yang sedang berlangsung di laman web kami. Anda boleh memilih untuk keluar daripada menerima e-mel tersebut dengan melakukannya di Akaun. 


Dasar Memadam/Menyahaktif

Jika anda memilih untuk menamatkan keahlian anda dengan Toluna atau memerlukan kami untuk berhenti memproses maklumat peribadi anda, anda secara automatik boleh menghentikan keahlian anda dengan pergi ke “Akaun” dan memilih “Pilihan Batal Langganan” di bahagian bawah sebelah kiri, kemudian “Batalkan akaun anda”. Dengan mengikut arahan yang sesuai, rekod anda akan ditandakan sebagai "jangan hubungi", dan anda tidak lagi akan menerima komunikasi daripada Toluna. Selain itu, anda akan kehilangan sebarang baki insentif yang belum diminta pada masa anda memilih keluar. Dalam kebanyakan kes ia akan mengambil masa 2 hingga 3 hari untuk memproses perubahan ini, tetapi sila beri masa sehingga dua minggu penuh untuk status anda dimuktamadkan. Dalam pada itu, anda mungkin menerima e-mel daripada kami. Sebagai alternatif, anda boleh menghantar e-mel terus kepada contact@toluna.com meminta untuk dikeluarkan. Pautan e-mel disediakan di laman web supaya anda boleh menghubungi kami secara terus dengan sebarang soalan atau kebimbangan yang anda mungkin ada. Setiap e-mel yang kami terima dibaca dan dibalas secara individu; sila berikan dua atau tiga hari bekerja untuk membalas e-mel anda.

 

Soalan atau Aduan

Anda boleh mengajukan sebarang soalan atau aduan tentang penggunaan atau pendedahan maklumat Peribadi anda kepada Wakil Privasi kami.  Kami akan menyiasat dan berusaha untuk menyelesaikan sebarang aduan atau pertikaian mengenai penggunaan atau pendedahan maklumat Peribadi anda dalam masa 45 hari dari tarikh penerimaan aduan anda.  Jika anda mempunyai masalah privasi yang tidak dapat diselesaikan atau kebimbangan penggunaan data yang kami tidak tangani dengan memuaskan, sila hubungi pembekal penyelesaian pertikaian pihak ketiga kami yang berpangkalan di AS (secara percuma) di https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Di bawah keadaan tertentu, keterangan lebih terperinci boleh didapati di laman web Perisai Privasi https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, anda boleh memohon timbang tara mengikat apabila prosedur penyelesaian pertikaian yang lain telah habis digunakan.  


Jaminan dasar dan privasi pemenang

Ahli panel dan orang lain yang menyertai kaji selidik kami dipilih secara rawak untuk memenangi hadiah bagi penyertaan dalam kaji selidik, pengundian dan promosi lain. Semua pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel mengenai kemenangan mereka. Untuk maklumat lanjut, sila layari halaman Terma dan Syarat kami. Wang tunai dan hadiah lain yang diberikan kepada ahli bukan panel akan diberikan secara terus. Toluna akan menyiarkan nama pengguna pemenang di laman web kami dan di blog serta surat berita kami sendiri. 


Pemberitahuan perubahan

Jika kami membuat keputusan untuk mengubah dasar privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan pada kenyataan privasi ini di halaman utama, atau lokasi lain yang kami fikir sesuai supaya anda mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan tertentu, jika ada, kami mendedahkannya.
Kami mempunyai hak untuk mengubah suai kenyataan privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila semak dengan kerap. Jika kami membuat perubahan penting terhadap dasar ini, kami akan memberitahu anda di sini, melalui e-mel, atau melalui notis di halaman utama kami sebelum perubahan tersebut bermula. 


Keselamatan

Kami mengambil langkah-langkah yang ketat untuk memastikan setiap aspek maklumat anda disimpan dengan selamat. Akses kepada semua maklumat peribadi adalah terhad dan terbatas kepada beberapa kakitangan penting. Keselamatan laman web kami dikaji semula secara berkala dan hanya boleh diakses melalui dasar kata laluan anda.  Kami tidak akan meminta anda maklumat kewangan seperti butiran kad kredit anda atau maklumat yang sangat sensitif lain seperti nombor keselamatan sosial anda untuk digunakan sebagai sebahagian daripada penyelidikan kami.  Walau bagaimanapun kami mungkin dikehendaki oleh undang-undang untuk meminta nombor keselamatan sosial anda atau lain-lain pengecam yang dikeluarkan oleh kerajaan bagi mematuhi undang-undang dan peraturan laporan jika anda adalah penerima insentif kajian. Kami menggunakan penyulitan SSL apabila mengumpul dan menghantar maklumat sensitif tersebut.


Pemindahan Perniagaan

Sambil kami terus mengembangkan perniagaan kami, kami mungkin menjual atau membeli aset tambahan. Dalam transaksi tersebut, Toluna berhak untuk menghubungi ahli panel dan maklumat yang anda telah berikan secara sukarela dalam profil pengguna anda secara amnya akan menjadi salah satu aset perniagaan yang dipindahkan. Sebarang jualan atau pemindahan Toluna atau sebahagian besar daripada aset perniagaannya, termasuk panel kami, boleh menjadi entiti yang bersetuju untuk mematuhi semua terma bahan dasar privasi kami. Anda akan dimaklumkan melalui e-mel dan/atau notis yang jelas di laman Web kami tentang sebarang perubahan dalam pemilikan. 


Pautan

Dari masa ke masa, kami menawarkan pengunjung keupayaan untuk secara sukarela membuat pautan ke laman lain. Toluna tidak menyemak, dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan atau kesan daripada dasar privasi laman ini. 
 

Daftar Masuk Tunggal

Anda boleh log masuk ke laman web kami menggunakan perkhidmatan daftar masuk seperti Facebook Connect atau pembekal Open ID. Perkhidmatan ini akan mengesahkan identiti anda dan memberi anda pilihan untuk berkongsi maklumat peribadi anda yang boleh dikenal pasti dengan kami seperti nama dan alamat e-mel anda untuk pra-isi borang pendaftaran kami. Perkhidmatan seperti Facebook Connect memberi anda pilihan bagi menyiarkan maklumat tentang aktiviti anda di laman Web ini ke halaman profil anda untuk dikongsi bersama orang lain dalam rangkaian anda. 


Rujukan

Jika anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan rujukan kami untuk memberitahu rakan tentang laman web kami, kami akan meminta anda memberi nama dan alamat e-mel rakan anda.  Anda perlu memastikan bahawa rakan anda telah memberikan kebenaran beliau untuk anda memberi alamat e-mel beliau kepada kami sebelum berbuat demikian.  Kami akan menghantar rakan anda e-mel sekali sahaja bagi menjemput beliau melayari laman web kami.  Kami menyimpan maklumat ini untuk semata-mata menghantar e-mel ini sekali sahaja dan menjejaki kejayaan program rujukan.  Rakan anda boleh menghubungi kami di privacy@toluna.com untuk meminta kami mengeluarkan maklumat ini dari pangkalan data kami.


Tambah/Import Kenalan

Dengan syarat anda mempunyai kebenaran untuk berbuat demikian, anda boleh mengimport kenalan dari Outlook atau buku alamat akaun e-mel lain anda bagi menjemput mereka menjadi ahli laman kami.  Kami mengumpul nama pengguna dan kata laluan bagi e-mel yang anda ingin mengimport kenalan anda dan akan memperlakukan maklumat hubungan tersebut mengikut perenggan di atas, jadi adalah penting anda mempunyai individu yang maklumat kenalannya anda import telah memberi anda kebenaran untuk melakukannya.  Jika anda percaya bahawa salah seorang kenalan anda telah memberikan kami maklumat peribadi anda dan anda ingin meminta ia dikeluarkan dari pangkalan data kami, sila hubungi kami di privacy@toluna.com.
 

Permohonan Mudah Alih

Apabila anda memuat turun dan menggunakan aplikasi mudah alih kami, kami secara automatik mengumpul maklumat sistem dan prestasi bagi jenis peranti yang anda gunakan, versi sistem pengendalian, pengecam peranti dan statistik penggunaan perkakasan seperti CPU, RAM, storan dan versi apl.  Kami akan menggunakan maklumat yang kami kumpulkan melalui Apl Mudah Alih kami mengikut terma Dasar Privasi ini dan peruntukan yang dinyatakan di bawah.

Kami menghantar anda pemberitahuan tolak dari masa ke masa untuk memberitahu anda mengenai tinjauan dan bertanya jika anda ingin mengambil bahagian dalam kajian penyelidikan pemasaran tertentu berdasarkan Dasar Privasi ini. Jika anda tidak ingin menerima jenis komunikasi ini, anda boleh mematikannya pada tahap peranti. Untuk memastikan anda menerima pemberitahuan yang betul, kami perlu mengumpul maklumat tertentu tentang peranti anda seperti sistem operasi dan maklumat pengenalan pengguna.


Analitis Mudah Alih

Kami menggunakan perisian analitis mudah alih bagi membolehkan kami lebih memahami fungsi aplikasi mudah alih kami pada telefon anda. Perisian ini boleh merekodkan maklumat seperti berapa kerap anda menggunakan aplikasi ini, kejadian yang berlaku dalam aplikasi, penggunaan agregat, data prestasi dan lokasi aplikasi dimuat turun. Kami tidak mengaitkan maklumat yang kami simpan dalam perisian analitis kepada mana-mana maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti yang anda hantar dalam aplikasi mudah alih. 


Lokasi Geo

Kami mengumpul maklumat berdasarkan lokasi anda bagi tujuan pengiraan negara pengguna supaya kami boleh menghalakan pengunjung ke laman negara yang betul. Kami hanya akan berkongsi maklumat ini dengan pembekal pemetaan kami semata-mata untuk memberikan anda perkhidmatan ini.
Anda boleh memilih untuk keluar daripada perkhidmatan berdasarkan lokasi pada bila-bila masa dengan menyunting tetapan pada tahap peranti atau melalui e-mel kepada kami di privacy@toluna.com. 


SMS

Kami boleh menyediakan perkhidmatan sama ada secara terus atau melalui pihak ketiga yang mana anda boleh menerima mesej mengenai peranti wayarles anda melalui perkkhidmatan mesej ringkas ("Perkhidmatan SMS"). Kadar data dan mesej standard pembekal anda terpakai bagi semua koresponden SMS. Semua caj dikenakan dan perlu dibayar kepada pembekal perkhidmatan mudah alih anda. Anda menyatakan bahawa anda adalah pemilik atau pengguna yang diberi kuasa peranti yang menerima mesej, dan bahawa anda diberi kuasa untuk meluluskan caj yang dikenakan. Data yang diperoleh daripada anda berhubung dengan Perkhidmatan SMS ini mungkin termasuk nama, alamat, nombor telefon bimbit, nama pembekal anda, dan tarikh, masa serta kandungan mesej anda. Penggunaan maklumat ini adalah berdasarkan Dasar ini. Jika yuran dikenakan bagi invois akaun wayarles anda, kami mungkin memberi pembawa anda maklumat berkenaan anda yang berkaitan dengannya. Pembawa wayarless anda dan pembekal perkhidmatan lain juga boleh mengumpul data tentang penggunaan peranti wayarles anda, dan amalan mereka dikawal oleh dasar mereka sendiri. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Perkhidmatan SMS yang disediakan melalui sistem wayarles yang menggunakan radio (dan kaedah lain) bagi menghantar komunikasi melalui rangkaian kompleks. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan dalam menerima sebarang mesej SMS, kerana penghantaran adalah tertakluk kepada penghantaran berkesan daripada pengendali rangkaian anda. Perkhidmatan mesej SMS disediakan atas dasar SEPERTI SEDIA ADA. Kami tidak menjamin bahawa penggunaan Perkhidmatan SMS adalah peribadi atau selamat, dan kami tidak bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kekurangan privasi atau keselamatan yang anda mungkin alami. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan menyediakan langkah-langkah keselamatan yang paling sesuai untuk keadaan anda dan penggunaan Perkhidmatan SMS yang dimaksudkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan menyediakan langkah-langkah keselamatan yang paling sesuai untuk keadaan anda dan penggunaan Perkhidmatan SMS yang dimaksudkan. Anda boleh menarik diri dari perkhidmatan ini pada bila-bila masa, sila pergi ke halaman akaun anda dan batalkan pilihan "Saya bersetuju untuk menerima jemputan untuk tinjauan melalui SMS "di tab Butiran Peribadi.


Penafian undang-undang

Kami boleh mendedahkan maklumat peribadi apabila dikehendaki oleh undang-undang atau berdasarkan niat baik bahawa tindakan tersebut adalah perlu untuk mematuhi undang-undang atau untuk mematuhi proses undang-undang yang ada pada laman web kami. 
 

Privasi Kanak-kanak

Toluna tidak mengumpul apa-apa maklumat daripada mana-mana kanak-kanak di bawah umur 13 tahun tanpa kebenaran ibu bapa beliau, penjaga atau orang dewasa yang bertanggungjawab bagi menjaga kanak-kanak tersebut. 'Orang muda' yang layak (individu berumur antara 13 dan 17 tahun) boleh dijemput untuk menyertai panel Remaja kami dari masa ke masa.  Kami mematuhi COPPA, “Program Internet Lebih Selamat” EU dan garis panduan ESOMAR berhubung dengan kaji selidik mengenai kanak-kanak dan orang muda. 

Hubungi Privasi
Pegawai Privasi
Toluna SAS
1 bis rue Collange
92593 Levallois-Perret Cedex
Perancis
E-mel: privacy@toluna.com

 

 

 

OK
Batal
Apabila anda memuat naik gambar, laman kita kelihatan lebih menarik.
Muat naik