Share Pungutan Suara

Poll

500 px
350 px
250 px
! Anda menggunakan pelayar yang tidak disokong Versi pelayar anda tidak dioptimumkan untuk Toluna, kami mengesyorkan supaya anda memasang versi yang terkini Naik Taraf
Notis Privasi kami mengawal keahlian Panel Pengaruh kami, anda boleh melihatnya di sini . Laman web kami menggunakan kuki. Seperti di dunia luar talian, cookies membuat anda gembira. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kuki yang kami gunakan, lihat Dasar Cookie kami.
“TRUSTe”/


Kemaskini terakhir: 5 Oktrober, 2018
 

Notis Privasi Panel Pempengaruh Toluna

 

Siapakah kami?

Kami ialah Toluna Group Limited, sebahagian daripada kumpulan serata dunia ITWP Acquisitions Limited (“Kami” “Kami punya” “Kami Semua” atau “Toluna”). Anda boleh melihat ahli kumpulan kami dengan mengklik pada pautan di bawah:
http://www.toluna-group.com/en-gb/search-results/contact-us-main

Toluna ialah kumpulan pengumpulan data dalam talian yang memberi tumpuan kepada penyediaan data penyelidikan pasaran yang berkualiti tinggi kepada pelanggannya yang berada dalam pelbagai sektor perniagaan, termasuk agensi penyelidikan pasaran lain dan pelanggan global dan korporat yang lain daripada semua saiz. Kami juga membina dan mengekalkan panel pengguna dalam talian yang besar, memberikan wawasan pengguna digital masa nyata kepada pelanggan kami melalui kaji selidik penyelidikan pasaran dan platform analitis kami.

Apakah Komitmen Privasi kami kepada anda?

Kami menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi data peribadi anda. Notis privasi ini menerangkan cara kami mengumpulkan, menggunakan, berkongsi dan menjamin data peribadi yang anda sediakan pada http://www.toluna.com (“tapak” kami) apabila anda menjadi ahli panel pempengaruh kami dan mengambil bahagian dalam kaji selidik dan/atau kajian penyelidikan yang kami jalankan untuk dan bagi pihak pelanggan kami (“kaji selidik”). Ia juga menerangkan hak privasi anda dan bagaimana undang-undang yang terpakai bagi anda boleh melindungi anda.
[Notis privasi ini disediakan dalam format berlapis, jadi anda boleh mengklik ke kawasan tertentu yang dinyatakan di bawah. Sila gunakan juga Glosari untuk memahami maksud beberapa istilah yang digunakan dalam notis privasi ini.]

Soalan lazim:

 
 

Data peribadi apakah yang kami kumpulkan tentang anda dan bagaimanakah kami menggunakan data peribadi anda?

Ahli Panel Pempengaruh

Apabila anda bersetuju untuk menjadi ahli panel pempengaruh kami ("Ahli"), anda berupaya untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik kami. Kami akan meminta anda melengkapkan borang pendaftaran pada laman web kami atau melalui pautan yang dipaparkan pada laman web rakan kongsi kami. Sebagai sebahagian daripada pendaftaran anda, anda akan memberikan kami data Identiti dan Data Hubungan anda dan melalui penyertaan anda dalam Kaji Selidik, kami akan memperoleh beberapa data lain yang tertentu mengenai anda, seperti; data Demografi/Profil, data Teknikal dan data Guna Nama Samaran

Kami mengguunakan data Identiti anda dan data ubungan anda untuk:

 • Menghubungi anda untuk sebarang sebab yang berkaitan dengan keahlian panel pempengaruh anda;
 • Pemenuhan insentif - apabila anda mendapat mata insentif melalui penyertaan anda dalam kaji selidik, mata akan dimasukkan ke dalam akaun anda. Apabila anda ingin menebusnya, kami akan menggunakan data Identiti dan Data Hubungan anda untuk menghantar ganjaran kepada anda.
 • Menghantar jemputan untuk penyertaan anda dalam kaji selidik - untuk bertanya kepada anda jika anda berminat untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik kami yang akan datang. Kami juga boleh memaklumkan anda melalui akaun keahlian panel pempengaruh dalam talian kaji selidik anda bahawa anda mungkin sesuai untuk menyertai, berdasarkan pengetahuan kami tentang data peribadi anda.


Kami mungkin dari semasa ke semasa meminta anda untuk memberikan kami Kategori Khas data peribadi mengenai diri anda bagi kaji selidik khusus dan jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkuat kuasa, kami akan meminta persetujuan anda sebelum memproses Kategori Khas data peribadi tersebut.


Kami menggunakan data Demografi/Profil anda untuk memadankan anda dengan kaji selidik yang sesuai untuk melihat jika anda memenuhi syarat bagi tempoh masa yg tidak pasti tertentu dan tarikh lahir anda dikemaskinikan secara automatik supaya kami boleh memastikan kami memilih individu, berdasarkan pada usia mereka seperti yang mungkin diperlukan untuk kaji selidik yang relevan.

Bukan ahli Panel Pempengaruh kami

Sekiranya anda bukan ahli panel pempengaruh kami (“bukan ahli”) tetapi mengambil kaji selidik bersama kami dan memberikan kami data peribadi anda, satu-satunya data peribadi yang akan kami pulihara mengenai anda ialah alamat e-mel anda, jantina, umur, poskod, ID mesin dan Alamat IP. Kami melakukan ini supaya kami boleh:

 • menghubungi anda jika anda telah memenangi hadiah atau berhak mendapat insentif, dalam hal ini, kami akan mengumpulkan dan mengekalkan data peribadi tersebut, setakat yang diperlukan oleh mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkuat kuasa (cth., untuk alasan cukai, jika berkenaan);
 • untuk memadankan anda terhadap kaji selidik yang anda akan ambil; dan
 • meningkatkan pengalaman pengguna.

Kami tidak akan menghubungi anda untuk sebarang sebab lain.

Forum awam dan blog

Laman web kami menawarkan blog atau forum komuniti yang boleh diakses secara umum. Anda harus sedar bahawa mana-mana maklumat yang anda berikan dalam bahagian-bahagian ini boleh dibaca, dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain yang mengaksesnya.
Kami memaparkan testimoni peribadi pelanggan yang berpuas hati pada laman web kami selain daripada sokongan lain. Dengan persetujuan anda, kami mungkin menyiarkan testimoni anda bersama dengan nama pengguna anda. Sekiranya anda ingin mengemas kini atau memadam testimoni anda, anda boleh menghubungi kami
di sini.

Anda harus sedar bahawa mana-mana data peribadi yang anda pilih untuk disiarkan secara umum pada laman web ini, dalam kawasan Komuniti (di bawah mesej awam pada dinding anda, sebagai pendapat, topik, pertikaman lidah, "thumb it" (tanda setuju) atau mana-mana kawasan awam atau forum lain) boleh dibaca, dikumpulkan, disimpan dan/atau digunakan oleh pengguna lain dan boleh digunakan untuk menghantar kepada anda mesej yang tidak diminta. Kami benar-benar tidak menggalakkan anda mendedahkan mana-mana data peribadi anda di mana-mana forum umum atau kawasan komuniti yang anda dapati pada laman web ini dan/atau menyediakan data peribadi anda kerana kami tidak dapat menjamin pihak ketiga yang mungkin mengumpulkan dan memproses data peribadi anda dari forum-forum orang awam atau kawasan komuniti akan memastikan ia selamat dan dilindungi. Harap maklum bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap data peribadi yang anda pilih untuk menyerahkan atau menjadikannya umum. Di samping itu, kami tidak bertanggungjawab terhadap kandungan yang anda siarkan secara umum pada laman web yang boleh didapati melalui enjin carian berasaskan web.
Toluna tidak akan meminta anda memberikan data hubungan anda atau data identiti sebagai sebahagian daripada kaji selidik, jadi jangan pindahkan data tersebut kepada pihak ketiga kerana kami tidak dapat menjamin keselamatan data tersebut.

Data peribadi, bermaksud sebarang maklumat mengenai individu yang mana orang tersebut boleh dikenal pasti. Ia tidak termasuk data di mana identiti telah dialih keluar (data tanpa nama).

Kami boleh mengumpulkan, menggunakan, menyimpan dan memindahkan pelbagai jenis data peribadi mengenai anda yang kami telah kumpulkan bersama-sama seperti berikut:

(A) Data identiti – nama (termasuk nama pertama, terakhir, sebelum berkahwin dan semasa berkahwin), tarikh lahir, status perkahwinan, jantina, id ahli panel dan nama pengguna.

(B) Data hubungan – alamat pos, alamat e-mel dan nombor telefon.

Kategori khas data peribadi – asal etnik/perkauman, kesihatan, genetik, pendapat politik, agama, orientasi seksual dan kehidupan seks dan biometrik (digunakan untuk tujuan ID).

(D) Biometrik bermaksud data peribadi yang terhasil daripada pemprosesan teknikal tertentu yang berkaitan dengan ciri fizikal, fisiologi atau perilaku orang sebenar, yang membolehkan atau mengesahkan pengenalan unik orang sebenar itu, seperti imej muka atau data cap jari.

(E) Data Demografi/Profil - minat, keutamaan, maklum balas dan respons kaji selidik dan termasuk, tetapi tidak terhad kepada; umur, status perkahwinan, jantina, hari lahir, saiz isi rumah, pendapatan, pendidikan dan status pekerjaan.

(F) Data teknikal termasuk alamat protokol internet (IP), data log masuk, jenis penyemak imbas dan versi, tetapan zon masa dan lokasi, jenis dan versi pemalam penyemak imbas, sistem pengoperasian dan platform dan teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses laman web ini.

(G) “Data guna nama samaran” ialah data yang boleh dikenal pasti sebagai pengenal pasti unik seperti ID ahli panel digunakan, namun pengenal pasti langsung, seperti; nama dan data Hubungan dikeluarkan.

 

Dengan siapakah kami berkongsi data peribadi anda?

Semua respons yang kami kumpulkan daripada anda melalui kaji selidik kami diberikan kepada pelanggan kami dalam bentuk agregat atau guna nama samaran. Ini bermakna maklumat disediakan mengenai kumpulan individu dan bukan pada peringkat individu tetapi mungkin termasuk data Guna Nama Samaran.

Data identiti atau data Hubungan mengenai anda hanya akan diberikan kepada pelanggan kami dalam kaji selidik khusus bagi tujuan penyelidikan dan kami tidak akan memberikan data tersebut kepada klien kami melainkan kami terlebih dahulu menerima persetujuan anda dan mengesahkan dengan mereka bahawa penggunaannya adalah sesuai dengan undang-undang yang berkuat kuasa.

Dari semasa ke semasa, kami mungkin melibatkan pihak ketiga untuk mengeluarkan cek kepada anda atau memproses penghantaran ganjaran anda dan mereka akan perlu menggunakan data Identiti dan Data Hubungan anda untuk tujuan-tujuan itu. Kami juga boleh memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga bagi tujuan pihak-pihak yang menyediakan kami atau klien kami perkhidmatan seperti; pemprosesan data atau perkhidmatan analitis atau untuk menambah data yang dikumpulkan sebelum ini mengenai anda. Pihak ketiga tersebut tidak dibenarkan untuk menggunakan data peribadi anda untuk apa-apa sebab lain dan kami mengikat kontrak dengan pihak ketiga untuk memastikan data peribadi anda disimpan dengan selamat dan dipadamkan mengikut dasar pengekalan dan pemusnahan data kami.

Dari semasa ke semasa, Toluna mungkin menggunakan perisian pihak ketiga untuk pengurusan senarai e-mel dan pengedaran e-mel atau untuk mengesahkan ketepatan data peribadi yang anda sediakan.
Walaupun kami berusaha sedaya upaya untuk mengekalkan privasi anda, kami mungkin dikehendaki untuk mendedahkan data peribadi anda sebagai respons kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keperluan keselamatan negara atau penguatkuasaan undang-undang; atau mematuhi sepina atau proses perundangan lain, apabila kami percaya dengan suci hati bahawa pendedahan diperlukan untuk melindungi hak kami, melindungi keselamatan anda atau keselamatan orang lain, untuk menyiasat penipuan atau pelanggaran syarat tapak kami atau untuk memberi respons kepada permintaan kerajaan.

 

Adakah kami memindahkan data peribadi anda ke negara lain?

Dari semasa ke semasa data peribadi anda dipindahkan dari negara EEA kepada ahli kumpulan syarikat ITWP dan penyedia perkhidmatan kami yang dipercayai , yang mungkin terletak di negara yang tidak diiktiraf sebagai negara yang menyediakan perlindungan setara. Toluna telah membuat perjanjian pemindahan dengan menggunakan kontrak model standard untuk pemindahan data peribadi kepada pihak ketiga di negara yang tidak mencukupi sebagaimana yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Eropah. Sila rujuk kepada lampiran senarai syarikat -syarikat ITWP. https://www.toluna-group.com/search-results/contact-us-main

Toluna USA Inc., - EU-U.S. Rangka Kerja Perisai Privasi

Pusat perkhidmatan sokongan dan penghosan global kami terletak di Amerika Syarikat. Toluna USA Inc., "Toluna USA" adalah ahli kumpulan syarikat ITWP dan semua data yang kami gunakan dipindahkan ke Toluna USA untuk tujuan tersebut. Toluna USA mengakui bahawa EEA telah menetapkan perlindungan yang ketat mengenai pengendalian data peribadi dari EEA, termasuk keperluan untuk menyediakan perlindungan yang memadai untuk data peribadi tersebut yang dipindahkan di luar EEA. Toluna memastikan bahawa ia menyediakan perlindungan yang memadai untuk pemprosesan data peribadi EEA tertentu mengenai semua individu (termasuk tentang anda).

Toluna USA mengambil bahagian dan telah memperakui pematuhannya dengan Rangka Kerja Perisai Privasi EU-AS yang ditadbir oleh Jabatan Perdagangan AS ("Perisai Privasi") berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan dan pengekalan (pemprosesan) data peribadi yang dipindahkan dari EEA ke USA Toluna USA bertanggungjawab untuk memproses data peribadi yang diterima, di bawah Privasi Shield dan kemudiannya dipindahkan kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai agen bagi pihaknya. Toluna USA mematuhi dan telah memperakui kepada Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat bahawa ia mematuhi Prinsip Notis Privasi, Pilihan, Keselamatan, Integriti Data dan Batasan Tujuan, Akses, dan Rekursa, Penguatkuasaan, Liabiliti dan khususnya, Akauntabiliti untuk Perpindahan ke Hadapan apabila memindahkan data peribadi kepada pembekal dan ejen perkhidmatan pihak ketiga. Sekiranya terdapat sebarang konflik di antara syarat notis privasi ini dan Prinsip Perisai Privasi, Prinsip Perisai Privasi akan mengawal. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rangka kerja Privasi Shield dan melihat pensijilan Toluna USA, sila lawati https://www.privacyshield.gov/list.

Untuk tujuan menguatkuasakan pematuhan dengan Perisai Privasi, Toluna adalah tertakluk kepada pihak penyiasat dan penguatkuasaan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan AS. Untuk maklumat lanjut mengenai Perisai Privasi, lihat laman web Perisai Privasi Jabatan Jabatan Perdagangan AS yang terdapat di https://www.privacyshield.gov. Dalam keadaan tertentu, kami mungkin dikehendaki mendedahkan data peribadi sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keperluan keselamatan negara atau penguatkuasaan undang-undang.

Dengan mematuhi Prinsip Perisai Privasi, Toluna USA berupaya menyelesaikan aduan mengenai pengumpulan atau penggunaan data peribadi anda. Individu EEA dengan pertanyaan atau aduan mengenai dasar Privasi Privasi kami harus terlebih dahulu menghubungi Pegawai Perlindungan Data di Hubungi Kami. Anda mungkin mempunyai pilihan untuk memilih timbangtara yang mengikat untuk penyelesaian aduan anda dalam keadaan tertentu, dengan syarat anda telah mengambil langkah-langkah berikut: (1) menaikkan aduan anda secara langsung dengan Toluna dan memberi kami peluang untuk menyelesaikan masalah itu; (2) menggunakan mekanisme penyelesaian pertikaian bebas yang dikenal pasti di bawah Bagaimanakah anda bertanya soalan atau membuat aduan? Perenggan di bawah; dan (3) membangkitkan isu itu melalui pihak berkuasa perlindungan data yang berkaitan dan membenarkan Jabatan Perdagangan AS peluang untuk menyelesaikan aduan itu tanpa sebarang kos kepada anda. Untuk maklumat lanjut tentang timbangtara yang mengikat, lihat Rangka Kerja Perisai Privasi Jabatan Jabatan AS: Lampiran 1 (Pengadilan Banding) di https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Apakah cara lain yang anda boleh menjadi ahli panel pempengaruh kami? – Aplikasi mudah alih kami

Aplikasi Mudah Alih

Anda boleh memilih untuk menjadi Ahli menggunakan aplikasi mudah alih kami (aplikasi). Apabila anda memuat turun dan menggunakan aplikasi mudah alih kami, kami secara automatik mengumpulkan maklumat sistem dan prestasi pada jenis peranti yang anda gunakan, versi sistem pengoperasian, pengenal pasti peranti dan statistik penggunaan perkakasan seperti CPU, RAM, storan, dan versi aplikasi. Kami akan gunakan maklumat yang kami kumpulkan melalui aplikasi mudah alih kami selaras dengan syarat notis Privasi ini dan peruntukan yang dinyatakan di bawah.

Kami menghantar kepada anda pemberitahuan tolak dari semasa ke semasa untuk memberitahu anda tentang kaji selidik dan bertanyakan anda jika anda ingin mengambil bahagian dalam kajian penyelidikan pemasaran tertentu mengikut Notis Privasi ini. Jika anda tidak lagi mahu menerima jenis-jenis komunikasi ini, anda boleh mematikannya di peringkat peranti. Untuk memastikan anda menerima pemberitahuan yang betul, kami akan perlu mengumpulkan maklumat tertentu mengenai peranti anda seperti sistem pengoperasian dan maklumat pengenalan pengguna.

Analitis Mudah Alih

Kami menggunakan perisian analitis mudah alih untuk membolehkan kami memahami dengan lebih baik kefungsian aplikasi mudah alih kami pada telefon anda. Perisian ini mungkin merekodkan maklumat seperti kekerapan anda menggunakan aplikasi, acara yang berlaku dalam aplikasi, penggunaan beragregat, data prestasi, dan dari mana aplikasi dimuat turun. Kami tidak memaut maklumat yang kami simpan dalam perisian analitis kepada sebarang maklumat yang dapat mengenal pasti secara peribadi yang anda serahkan dalam aplikasi mudah alih.

Lokasi Geo

Kami mengumpulkan maklumat berasaskan lokasi anda bagi tujuan mengira negara pengguna, jadi kami boleh menghalakan pelawat ke tapak negara yang betul. Kami berkongsi maklumat ini dengan pembekal dan pelanggan perkhidmatan pihak ketiga kami untuk tujuan perkhidmatan penyelidikan pasaran semata-mata bagi pelanggan kami dan untuk tujuan penipuan dan kualiti.

SMS

Kami boleh menyediakan perkhidmatan sama ada secara langsung atau melalui pihak ketiga di mana anda boleh menerima mesej pada peranti wayarles anda melalui perkhidmatan mesej ringkas ("Perkhidmatan SMS"). Kadar data dan pemesejan standard pembekal anda diguna pakai kepada semua surat-menyurat SMS. Semua caj dibilkan dan boleh dibayar kepada pembekal perkhidmatan mudah alih anda. Anda mengesahkan bahawa anda ialah pemilik atau pengguna sah peranti wayarles yang mana mesej akan diterima dan bahawa anda diberi kuasa untuk meluluskan caj yang berkenaan. Data peribadi yang diperoleh daripada anda berkaitan dengan Perkhidmatan SMS ini mungkin termasuk data Identiti dan data Hubungan anda, nama pembekal anda dan tarikh, masa, dan kandungan mesej anda. Penggunaan maklumat ini akan menurut notis Privasi ini. Jika bayaran dikenakan kepada invois akaun wayarles anda, kami mungkin dikehendaki untuk memberikan pembekal anda data Identiti dan data Hubungan anda yang berkaitan dengannya. Pembekal wayarles anda dan pembekal perkhidmatan lain juga boleh mengumpulkan data mengenai penggunaan peranti wayarles anda dan amalan mereka ditadbir oleh dasar mereka sendiri. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Perkhidmatan SMS disediakan melalui sistem wayarles yang menggunakan radio (dan cara lain) untuk menghantar komunikasi melalui rangkaian yang kompleks. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan dalam penerimaan sebarang mesej SMS, kerana penghantaran adalah tertakluk pada penghantaran yang berkesan daripada pengendali rangkaian anda. Perkhidmatan pesanan SMS disediakan seperti seadanya. Kami tidak menjamin bahawa penggunaan Perkhidmatan SMS anda akan bersifat peribadi atau terjamin, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kekurangan privasi atau keselamatan yang anda mungkin anda alami. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan menyediakan langkah keselamatan yang paling sesuai bagi situasi anda dan penggunaan Perkhidmatan SMS yang dimaksudkan. Anda boleh keluar daripada perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan pergi ke halaman akaun anda dan membuang tanda opsyen “Saya bersetuju untuk menerima jemputan kepada kaji selidik melalui SMS” dalam tab Butiran Peribadi. Sekiranya tersedia di negara anda, anda juga boleh keluar daripada teks dengan mengikut arahan yang diberikan kepada anda dalam SMS yang kami hantar kepada anda.

Daftar Masuk Tunggal

Anda boleh log masuk ke laman kami menggunakan perkhidmatan log masuk seperti Facebook Connect atau pembekal ID Terbuka. Perkhidmatan-perkhidmatan ini akan mengesahkan identiti anda dan memberi anda pilihan untuk menjadi Ahli. Perkhidmatan seperti Facebook Connect memberikan anda pilihan untuk menyiarkan maklumat mengenai aktiviti anda pada laman ini ke halaman profil anda untuk dikongsi dengan orang lain dalam rangkaian anda.

Rujukan

Sekiranya anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan rujukan kami untuk memberitahu rakan tentang laman kami, anda boleh melayari pautan rujukan unik anda kepada rakan anda dan jika rakan anda menjadi Ahli, kami akan memberikan anda mata Toluna sebagai ganjaran.
 

Apakah Kuki yang kami gunakan pada laman kami?

Laman kami menggunakan kuki untuk membezakan anda daripada pengguna lain laman kami, lawatan dan klik masuk untuk kempen tertentu. Ini membantu kami memberikan anda pengalaman yang baik apabila anda menyemak imbas laman kami dan juga membolehkan kami memperbaiki laman kami. Kuki-kuki ini tamat tempoh apabila sesi penyemakan imbas anda berakhir. Dengan terus melayari laman, anda bersetuju kepada penggunaan kami terhadap kuki. Kuki ialah fail kecil huruf dan nombor yang kami simpan pada penyemak imbas anda atau pemacu keras komputer anda jika anda bersetuju. Kuki mengandungi maklumat yang dipindahkan kepada cakera keras komputer anda.
Untuk maklumat terperinci mengenai kuki yang kami gunakan dan tujuan yang kami gunakan. Anda boleh melihat dasar Kuki kami dengan mengakses pautan berikut:
https://my.toluna.com/cookies

 

Apakah Teknologi Penjejakan lain yang kami gunakan untuk kaji selidik yang anda sertai dan bagi tujuan lain?

Teknologi Lain

Teknologi seperti kuki, suar web/pepijat web, skrip dan tag digunakan oleh Toluna dan kliennya, rakan kongsi, sekutunya atau analitis dan penyedia perkhidmatan. Teknologi-teknologi ini digunakan dalam menganalisis arah aliran, mentadbir tapak, mengesan pergerakan pengguna di sekitar tapak dan Internet dan mengumpulkan maklumat demografi mengenai pangkalan pengguna kami. Klien kami boleh menggabungkan respons kaji selidik anda, maklumat demografi dan tingkah laku melayari web dengan kelakuan orang lain untuk menghasilkan laporan “beragregat”. Mereka juga boleh membuat laporan saintifik berdasarkan maklumat yang dimodelkan. “Maklumat yang dimodelkan” ialah data yang dibangunkan berdasarkan ciri demografi dan tingkah laku (seperti jantina, umur anda dan laman web yang dikunjungi) untuk meramalkan apa yang orang yang mempunyai ciri yang serupa atau sepadan akan tonton atau beli. Kami mungkin menerima laporan berdasarkan penggunaan teknologi-teknologi ini oleh syarikat-syarikat ini secara individu dan juga beragregat.
Kami menggunakan Objek Berkongsi Tempatan, seperti HTML5, untuk menyimpan maklumat kandungan dan keutamaan. Kami berkongsi dengan pihak ketiga untuk menyediakan beberapa ciri tertentu pada laman kami atau untuk memaparkan pengiklanan berdasarkan pada aktiviti penyemakan imbas web anda dan kami juga menggunakan HTML5 untuk mengumpulkan dan menyimpan maklumat. Pelbagai penyemak imbas boleh menawarkan alat pengurusan mereka sendiri untuk mengalih keluar HTML5.

Fail Log

Sebagaimana benar bagi kebanyakan laman web, kami mengumpulkan maklumat tertentu secara automatik dan menyimpannya dalam fail log. Maklumat ini mungkin termasuk alamat protokol Internet (IP), jenis penyemak imbas, penyedia perkhidmatan internet (ISP), halaman rujukan/keluar, sistem pengoperasian, cop tarikh/masa, dan/atau data klik aliran. Kami mungkin menggabungkan maklumat log terkumpul secara automatik ini dengan maklumat lain yang kami kumpulkan tentang anda. Kami melakukan ini untuk meningkatkan perkhidmatan yang kami tawarkan anda, untuk meningkatkan analitis, pemasaran dan kefungsian laman.

 

Pengiklanan

Kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk sama ada memaparkan pengiklanan pada laman kami atau untuk menguruskan pengiklanan kami pada laman lain. Rakan kongsi pihak ketiga kami mungkin menggunakan teknologi seperti kuki untuk mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti anda pada laman mereka dan laman lain untuk memberikan anda pengiklanan berdasarkan pada aktiviti penyemakan imbas dan minat anda. Jika anda tidak ingin menggunakan maklumat ini untuk digunakan bagi tujuan memberikan khidmat kepada iklan yang berasaskan minat anda, anda boleh memilih keluar dengan mengklik di sini (atau jika anda berada di EEA klik di sini). Harap maklum bahawa ini tidak mengeluarkan anda daripada diberikan khidmat iklan. Anda akan terus menerima iklan generik.

Pengecapan Jari Digital

Pada umumnya, teknologi pengecapan jari digital menugaskan pengenal pasti unik atau "ID Mesin" kepada komputer pengguna untuk mengenal pasti dan menjejak komputer anda. Kami tidak akan menggunakan teknologi pengecapan jari digital (“Teknologi”) untuk mengumpulkan data peribadi anda atau menjejak aktiviti dalam talian anda; dan tidak akan mengganggu atau mengganggu penggunaan atau kawalan komputer anda atau meminda, mengubah suai atau mengubah tetapan atau kefungsiannya. Kadangkala, dalam program penyelidikan pasaran khusus, kami akan menggunakan Teknologi tersebut untuk membantu klien kami dalam memastikan integriti keputusan kaji selidik. Teknologi akan menganalisis maklumat dan data yang tersedia secara umum daripada penyemak imbas web komputer anda dan daripada mata data lain yang tersedia secara umum, termasuk tetapan teknikal komputer anda, ciri komputer anda dan Alamat IPnya, untuk mewujudkan pengenal pasti unik, yang akan akan ditugaskan kepada komputer anda. Pengenal pasti unik akan menjadi ID abjad angka. Untuk membantu klien kami dalam melindungi dan memastikan integriti keputusan kaji selidik, kami mungkin; (a) memaut atau mengaitkan pengenal pasti unik anda kepada anda dan mana-mana data peribadi anda; (b) berkongsi pengenal pasti unik anda dengan klien kami dan dengan penyedia sampel atau panel lain; dan (c) menerima atau memperoleh pengenal pasti unik yang dipaut kepada anda daripada pihak ketiga, termasuk tanpa pengehadan, pembekal sampel atau panel atau klien kami, bagaimanapun kami hanya akan memberikan maklumat tersebut kepada mana-mana pihak ketiga (termasuk klien kami) berasaskan pada agregat dan tanpa nama atau guna nama samaran. Di samping itu, mana-mana pengenal(-pengenal) pasti unik yang diterima atau diperoleh oleh kami dan dikaitkan dengan anda akan dilindungi selaras dengan notis privasi ini dan jika dikehendaki oleh undang-undang, kami akan meminta persetujuan anda terlebih dahulu.

Kami akan melakukan segala yang kami dapat untuk memastikan bahawa Teknologi adalah selamat, terjamin dan tidak menyebabkan risiko privasi atau keselamatan data yang tidak wajar dan kami akan menggunakan dan mengedarkan Teknologi secara profesional dan beretika dan menurut (a) notis privasi ini, (b) sebarang pernyataan dan/atau pendedahan lain yang dibuat oleh kami kepada anda dan (c) undang-undang yang terpakai dan kod amalan penyelidikan pasaran.
Sekiranya kami menemui atau mengetahui sebarang kelakuan tidak beretika yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi, atau bahawa Teknologi sedang digunakan dengan cara yang tidak konsisten dengan kenyataan dan/atau pendedahan yang dibuat oleh kami kepada anda atau melanggar undang-undang yang berkaitan dan kod etika penyelidikan pasaran, kami akan mengambil tindakan segera untuk melarang kelakuan yang tidak beretika dan memastikan pentadbiran Teknologi yang betul.

 

Widget Media Sosial

Laman kami termasuk Ciri Media Sosial, seperti butang Like Facebook (dan Widget, seperti Kongsi Butang Ini atau program mini interaktif yang dijalankan pada laman kami). Ciri-ciri ini mungkin mengumpulkan alamat IP anda; halaman mana yang anda lawati pada laman kami; dan mungkin menetapkan kuki untuk membolehkan Ciri berfungsi dengan betul. Ciri Media Sosial dan Widget dihoskan sama ada oleh pihak ketiga atau dihoskan terus pada laman kami. Interaksi anda dengan Ciri-ciri ini ditadbir urus oleh notis privasi syarikat yang menyediakannya.

 

Bagaimanakah anda mengakses maklumat anda; menggunakan kawasan perkhidmatan ahli dan/atau mengemas kini, membetulkan atau memadam maklumat anda?

Atas permintaan, Toluna akan memberikan anda maklumat mengenai sama ada kami memegang apa-apa data peribadi anda.  Sekiranya anda berpangkalan di EEA, anda hendaklah merujuk kepada seksyen yang bertajuk Hak undang-undang anda jika anda berada di EEA untuk memahami lebih lanjut mengenai hak anda. Anda boleh mengakses, membetulkan atau meminta pemadaman data peribadi anda atau menamatkan keahlian anda dengan melakukan log masuk ke Akaun Ahli anda. Dengan mengikut arahan yang sesuai, maklumat anda seharusnya dikemas kini secara automatik dalam pangkalan data kami. Untuk tujuan ini dan jika anda tidak dapat membetulkan data peribadi anda sendiri melalui Akaun, anda boleh menulis kepada kami di alamat pos yang terdapat pada akhir Notis Privasi ini atau hubungi kami di sini. Kami akan memberikan respons kepada semua permintaan dalam jangka masa yang munasabah.

Bagaimanakah anda menamatkan keahlian panel pempengaruh anda?

Sekiranya anda Ahli dan menamatkan keahlian anda, kami tidak akan lagi menggunakan data peribadi anda untuk sebarang tujuan, tetapi mengikut prosedur sandaran kami, kami akan menyimpan data peribadi anda sehingga data peribadi anda akhirnya dimusnahkan mengikut dasar kami dan kami akan terus menggunakan prosedur dan teknologi keselamatan untuk menyimpan data peribadi anda dengan selamat.

Bagaimanakah anda bertanya soalan atau membuat aduan?

Anda boleh mengemukakan sebarang pertanyaan atau aduan mengenai penggunaan atau pendedahan data peribadi anda kepada Hubungan Privasi kami. Kami akan menyiasat dan cuba menyelesaikan sebarang aduan atau pertikaian mengenai penggunaan atau pendedahan data peribadi anda dalam masa 30 hari setelah menerima aduan anda.
Sekiranya anda berpangkalan di luar EEA dan mempunyai kebimbangan privasi atau penggunaan data yang tidak dapat diselesaikan, sila hubungi penyedia penyelesaian pertikaian pihak ketiga A.S (percuma) di
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Di bawah beberapa syarat tertentu, lebih banyak diterangkan pada laman web Pelindung Privasi [https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint], anda boleh menggunakan timbang tara yang terikat apabila prosedur penyelesaian pertikaian yang lain telah digunakan sepenuhnya.

Sekiranya anda berpangkalan di EEA dan mempunyai kebimbangan privasi atau penggunaan data yang tidak dapat diselesaikan, maka sila rujuk kepada hak anda untuk membuat aduan di bawah bahagian yang bertajuk
Hak-hak undang-undang anda jika anda berada di EEA.

 

Apakah dasar pemenang kami?

Ahli dan orang lain yang mengambil kaji selidik kami dipilih secara rawak untuk memenangi hadiah bagi penyertaan dalam kaji selidik, pengundian dan promosi lain. Semua pemenang dimaklumkan melalui e-mel mengenai kemenangan mereka. Untuk maklumat lanjut, sila lawati halaman Terma dan Syarat kami. Tunai dan hadiah lain yang diberikan kepada bukan ahli akan diberikan secara terus. Toluna akan menyiarkan nama pengguna pemenang pada laman kami dan pada blog dan surat berita kami sendiri.

Apakah langkah keselamatan yang kami lakukan untuk melindungi data peribadi anda?

Kami telah menyediakan beberapa langkah keselamatan yang sesuai untuk menghalang data peribadi anda daripada hilang secara sengaja, digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan, diubah atau didedahkan. Di samping itu, kami mengehadkan akses kepada data peribadi anda kepada pekerja, ejen, kontraktor dan pihak ketiga lain yang mempunyai keperluan perniagaan untuk tahu. Mereka hanya akan memproses data peribadi anda atas arahan kami dan mereka tertakluk pada tanggungjawab kerahsiaan.

Kami telah membuat prosedur untuk menangani sebarang pelanggaran data peribadi yang disyaki dan akan memaklumkan kepada anda dan mana-mana pihak berkuasa pengawalseliaan atau penyeliaan yang berkaitan bagi pelanggaran di mana kami dikehendaki secara sah untuk berbuat demikian.

Bagaimanakah anda keluar daripada keahlian panel pempengaruh anda?

Jika anda memilih untuk mengakhiri keahlian anda dengan Toluna atau menghendaki kami berhenti memproses data peribadi anda, anda boleh menghentikan keanggotaan anda dengan pergi ke “Akaun” dan memilih “Nyahlanggan Opsyen” pada sudut kiri bawah, kemudian “Batalkan akaun anda”. Dengan mengikut arahan yang sesuai, rekod anda akan ditandakan sebagai "jangan hubungi" dan anda tidak lagi akan menerima jemputan untuk mengambil bahagian dalam Kaji Selidik masa depan daripada Toluna.  Di samping itu, anda akan kehilangan sebarang baki insentif yang belum diminta pada masa yang anda memilih untuk keluar. Dalam kebanyakan kes, ia akan mengambil masa 2 hingga 3 hari untuk memproses perubahan ini, tetapi berikan sehingga dua minggu penuh untuk status anda dimuktamadkan. Sementara itu, anda boleh menerima e-mel daripada kami. Sebagai alternatif, anda boleh menghantar e-mel terus menggunakan Hubungi kami com yang meminta untuk dikeluarkan. Pautan e-mel disediakan di laman web ini supaya anda boleh menghubungi kami secara langsung dengan sebarang pertanyaan atau kebimbangan yang anda mungkin ada. Setiap e-mel yang kami terima dibaca dan diberikan respons secara individu; sila berikan dua hingga tiga hari bekerja untuk kami kembali menghubungi anda.

 

Apakah dasar pengekalan dan pemusnahan data kami?

Berapa lamakah anda akan menggunakan data peribadi saya?

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang kami kumpulkan untuknya, termasuk untuk memenuhi keperluan undang-undang, perakaunan atau pelaporan.

Untuk menentukan tempoh pengekalan yang sesuai untuk data peribadi, kami akan mempertimbangkan amaun, sifat dan kesensitifan data peribadi, risiko berpotensi bahaya daripada penggunaan atau pendedahan tanpa kebenaran data peribadi anda, tujuan yang kami memproses data peribadi anda dan sama ada kami boleh mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui cara lain dan keperluan undang-undang yang berkenaan.

Sekiranya anda ialah warganegara atau pemastautin EEA atau kami memproses data peribadi anda dalam EEA, dalam beberapa keadaan, anda boleh meminta kami memadamkan data anda: lihat bahagian yang bertajuk
Hak-hak undang-undang anda jika anda berada di EEA di bawah untuk maklumat selanjutnya.

Oleh kerana hasil kaji selidik dan data beragregat atau guna nama samaran yang lain digunakan bagi tujuan penyelidikan dan/atau statistik, kami dan klien kami atau pihak ketiga lain boleh menggunakan maklumat ini selaras dengan terma ini bagi tempoh masa yang tidak pasti tanpa notis lanjut kepada anda.

Perpindahan Perniagaan

Semasa kami terus mengembangkan perniagaan kami, kami mungkin menjual atau membeli aset tambahan. Dalam urus niaga tersebut, hak Toluna menghubungi anda sebagai Ahli dan maklumat yang telah anda berikan secara sukarela dalam profil pengguna anda biasanya akan menjadi satu daripada aset perniagaan yang dipindahkan. Sebarang penjualan atau pemindahan Toluna atau sebahagian besar daripada semua aset perniagaannya, yang termasuk panel pempengaruh kami, akan menjadi entiti yang bersetuju untuk mematuhi semua terma penting notis privasi kami. Anda akan dimaklumkan melalui e-mel dan/atau notis yang menonjol di laman web kami tentang sebarang perubahan dalam pemilikan.

Pautan

Dari semasa ke semasa, kami mungkin menawarkan pelawat keupayaan untuk secara sukarela memaut ke laman web lain. Toluna tidak menyemak semula dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan atau kesan dasar privasi laman-laman web ini.
 

Privasi kanak-kanak

Toluna tidak mengumpulkan dengan sengaja apa-apa maklumat daripada mana-mana kanak-kanak di bawah umur 16 tahun tanpa kebenaran daripada ibu bapanya, penjaga sah atau orang dewasa yang bertanggungjawab untuk menjaga kanak-kanak itu. ‘Orang muda’ yang layak (individu berumur antara 16 hingga 17) boleh dijemput untuk menyertai panel Remaja kami dari semasa ke semasa. Kami mematuhi COPPA, “Program Internet lebih selamat”, EU, Peraturan Perlindungan Data Umum dan garis panduan ESOMAR yang berhubungan dengan kaji selidik mengenai kanak-kanak dan orang muda.
 

Hak undang-undang anda jika anda berada di EEA

Jika anda telah mendaftar dengan syarikat Toluna yang terletak di Eropah atau anda seorang pemastautin atau warganegara negara di EEA, anda mempunyai hak di bawah undang-undang perlindungan data berhubung dengan data peribadi anda. Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak yang dinyatakan di atas, sila hubungi kami.
Anda mempunyai hak untuk:

 • memohon akses kepada data peribadi anda dan kami boleh melakukan pemeriksaan ID sebelum kami dapat memberi respons kepada permintaan anda.
 • meminta data peribadi anda dipadamkan, dibetulkan atau dibatasi jika ia tidak tepat atau memerlukan pengemaskinian. Anda juga mungkin mempunyai hak dalam keadaan tertentu untuk meminta pemadaman data peribadi anda; walau bagaimanapun, ini tidak selalunya boleh dilakukan disebabkan oleh keperluan undang-undang dan kewajipan dan faktor lain. Anda boleh mengemas kini maklumat akaun anda melalui Akaun anda atau dengan menghubungi kami di alamat yang diberikan di bawah.
 • membantah untuk memproses data peribadi anda jika kami tidak menggunakan data peribadi anda bagi tujuan yang ditetapkan dalam dasar privasi ini.
 • meminta data peribadi anda dipindahkan kepada anda atau kepada pihak ketiga dari 25 Mei 2018. Kami akan memberi kepada anda atau pihak ketiga yang telah anda pilih, data peribadi anda dalam format berstruktur, biasa digunakan, yang boleh dibaca mesin. Perhatikan bahawa hak ini hanya diguna pakai kepada maklumat automatik yang anda pada awalnya memberikan persetujuan bagi kami gunakan atau di mana kami gunakan maklumat tersebut untuk melakukan kontrak dengan anda.
 • membuat aduan pada bila-bila masa kepada pengawal selia perlindungan data. Senarai Pihak Berkuasa Perlindungan Data Kebangsaan boleh didapati di sini: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm. Walau bagaimanapun, kami menghargai peluang untuk menangani kebimbangan anda sebelum anda pergi menemui pengawal selia perlindungan data, jadi sila hubungi kami secepat mungkin.

 

Apakah asas undang-undang yang kami bergantung padanya apabila menggunakan data peribadi anda?

Undang-undang mengenai perlindungan data di EEA menetapkan beberapa sebab yang berbeza yang mana syarikat yang memproses data peribadi boleh mengumpulkan dan memproses data peribadi, termasuk:

 • Persetujuan – Dalam kes tertentu, kami mengumpulkan dan memproses data peribadi anda dengan persetujuan anda cth., apabila anda mengambil bahagian dalam kaji selidik bagi tempoh masa yg tidak pasti, kami akan bertanyakan anda jika anda ingin menyertai.
 • Kewajipan berkontrak – Dalam beberapa keadaan, kami perlu memproses data peribadi anda untuk mematuhi kewajiban kontrak cth., apabila kami menggunakan data peribadi anda untuk menghantar ganjaran anda.
 • Pematuhan undang-undang – Sekiranya undang-undang menghendaki kami, kami mungkin perlu mengumpulkan dan memproses data peribadi anda sebagai respons kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam atau jika, cth., kami percaya dengan penuh keyakinan bahawa pendedahan diperlukan untuk melindungi hak kami, melindungi keselamatan anda atau keselamatan orang lain, untuk menyiasat penipuan atau pelanggaran syarat laman web kami atau untuk memberikan respons kepada permintaan kerajaan.
 • Kepentingan sah – bermaksud kepentingan perniagaan kami dalam menjalankan dan menguruskan perniagaan kami untuk membolehkan kami memberi anda perkhidmatan/produk yang terbaik dan pengalaman terbaik dan paling selamat. Kami memastikan kami mempertimbangkan dan mengimbangkan apa-apa kesan yang berpotensi kepada anda (baik positif dan negatif) dan hak anda sebelum kami memproses data peribadi anda untuk kepentingan sah kami. Kami tidak menggunakan data peribadi anda untuk aktiviti di mana kepentingan kami dibatasi oleh kesan ke atas anda (melainkan jika kami mendapat persetujuan anda atau sebaliknya dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang).

 

Siapakah pengawal data?

Syarikat Toluna yang anda berdaftar sebagai Ahli ialah pengawal dan bertanggungjawab terhadap data peribadi anda.

Kami telah melantik seorang pegawai perlindungan data (DPO) yang bertanggungjawab untuk menyelia pertanyaan berhubung dengan notis privasi ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai notis privasi ini, termasuk sebarang permintaan untuk mengamalkan hak undang-undang anda, sila hubungi DPO menggunakan butiran yang dinyatakan di bawah.

 

Perubahan kepada notis privasi dan kewajipan anda untuk memberitahu kami mengenai perubahan

Versi ini dikemas kini terakhir pada tarikh di bahagian atas dasar privasi ini. Jika kami memutuskan untuk menukar notis privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut di penyataan privasi ini di halaman utama, atau tempat lain yang kami anggap sesuai supaya anda boleh mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, cara kami menggunakannya dan dalam keadaan apa, jika mana-mana, kami mendedahkannya.

Kami berhak untuk mengubah suai pernyataan privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila semaknya secara kerap. Sekiranya kami membuat perubahan penting kepada dasar ini, kami akan memaklumkan anda di sini, melalui e-mel atau melalui notis pada halaman utama kami sebelum perubahan tersebut berkuat kuasa.

Ia penting bahawa data peribadi yang kami pegang tentang anda adalah tepat dan terkini. Sila pastikan butiran Akaun anda dikemas kini jika data peribadi anda berubah sepanjang perhubungan anda dengan kami.

 

Butiran hubungan privasi

Anda boleh menghubungi kami dengan menulis kepada:

Pegawai Perlindungan Data
Toluna SAS
5, avenue du Château
94300 Vincennes
Perancis
E-Mel:Hubungi kami di sini

OK
Batal
Kami telah melumpuhkan proses log masuk melalui Facebook. Sila masukkan e-mel Facebook anda untuk menerima pautan penciptaan kata laluan baru.
Sila masukkan E-mel yang sah
Batal
Apabila anda memuat naik gambar, laman kita kelihatan lebih menarik.
Muat naik