Share Pungutan Suara

Poll

500 px
350 px
250 px
! Anda menggunakan pelayar yang tidak disokong Versi pelayar anda tidak dioptimumkan untuk Toluna, kami mengesyorkan supaya anda memasang versi yang terkini Naik Taraf
Notis Privasi kami mengawal keahlian Panel Pengaruh kami, anda boleh melihatnya di sini . Laman web kami menggunakan kuki. Seperti di dunia luar talian, cookies membuat anda gembira. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kuki yang kami gunakan, lihat Dasar Cookie kami.
TRUSTe


Kemas kini terakhir: 30 Mei 2020
 

Pemberitahuan Privasi Panel Pempengaruh Toluna

 

Siapa kami?

Kami adalah Toluna Group Limited ("Kami" "Kita" "Kami" atau "Toluna”). Anda boleh melihat ahli-ahli kumpulan kami dengan mengklik pada pautan di bawah:
https://www.tolunacorporate.com/copy-of-offices.

Toluna adalah kumpulan pengumpulan data dalam talian yang memberi tumpuan dalam menyediakan data penyelidikan pasaran yang berkualiti tinggi kepada pelanggannya yang berada dalam pelbagai sektor perniagaan, termasuk agensi penyelidikan pasaran lain dan pelbagai bentuk pelanggan global dan korporat yang lain. Kami juga membina dan menyelenggara panel pengguna dalam talian yang besar, memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengguna digital dalam masa nyata kepada pelanggan kami melalui kaji selidik penyelidikan pasaran dan platform analisis kami.

Syarikat Toluna yang mana anda daftarkan diri anda sebagai Ahli adalah pengawal dan bertanggungjawab untuk data peribadi anda.

Kami telah melantik seorang pegawai perlindungan data (DPO) yang bertanggungjawab untuk mengawasi soalan-soalan berhubung dengan notis privasi ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai notis privasi ini, termasuk sebarang permintaan untuk melaksanakan hak undang-undang anda, sila hubungi DPO di hubungi kami.

Notis privasi ini tidak terpakai di mana anda telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik yang ditadbir oleh pihak ketiga. Dalam situasi ini, Toluna bukan penaja kaji selidik dan teknologi/media bagi kaji selidik tersebut dan hasil kaji selidik atau data kaji selidik akan dikawal oleh penaja kaji selidik tersebut. Sila rujuk kepada dasar privasi penaja yang berkaitan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai amalan privasi penaja tersebut.

 

Apakah Komitmen Privasi kami kepada anda?

Kami menghormati privasi anda dan komited untuk melindungi data peribadi anda. Notis privasi ini menerangkan cara kami mengumpul, menggunakan, berkongsi dan menjamin data peribadi yang anda berikan di http://www.toluna.com (“laman web”kami) "laman web”) dan/atau melalui aplikasi Mudah Alih kami apabila anda menjadi ahli panel pempengaruh kami dan mengambil bahagian dalam kaji selidik dan/atau kajian penyelidikan ("kaji selidik”) yang kami jalankan, dan bagi pihak pelanggan kami. Ia juga menjelaskan hak-hak privasi anda dan bagaimana undang-undang yang berkaitan dengan anda boleh melindungi anda dan bertujuan untuk menambah notis dan dasar privasi lain dan tidak untuk mengatasinya.

Pendaftaran, penggunaan dan akses kepada Keahlian anda dan penggunaan sistem dan media kami ("Perkhidmatan”) adalah tertakluk kepada notis privasi ini.

Notis privasi ini disediakan dalam format yang berlapis supaya anda boleh klik pada bahagian tertentu yang dinyatakan di bawah. Sila gunakan juga Glosari untuk memahami maksud beberapa istilah yang digunakan di dalam notis privasi ini.

 

Soalan yang sering ditanya:

 

Data peribadi apakah yang kami kumpul tentang anda?

Data peribadi bermakna sebarang maklumat mengenai seorang individu yang mana ia boleh dikenal pasti. Ia tidak termasuk data di mana identiti telah dikeluarkan (iaitu data tanpa nama).

Kami boleh mengumpul, menggunakan, menyimpan dan memindahkan pelbagai jenis data peribadi tentang anda yang kami telah kumpulkan bersama seperti berikut:

A. Data identiti -nama (termasuk nama pertama, akhir, nama keluarga dan nama perkahwinan), tarikh lahir, status perkahwinan, jantina, nombor ahli panel dan nama pengguna.
 

B. Data hubungan - alamat pos, alamat e-mel dan nombor telefon
 

C. Kategori khas data peribadi asal etnik/bangsa, kesihatan, genetik, pendapat politik, agama, orientasi seksual dan kehidupan seks.
 

D. Data Demografi/Profil -minat, keutamaan, maklum balas dan maklum balas kaji selidik dan termasuk, tetapi tidak terhad kepada; umur, status perkahwinan, jantina, hari lahir, saiz isi rumah, pendapatan, pendidikan dan status pekerjaan.
 

E. Data teknikal termasuk alamat protokol internet (IP), data log masuk, jenis dan versi pelayar, tetapan zon masa dan lokasi, jenis dan versi pemalam pelayar, sistem dan platform pengendalian dan teknologi lain pada peranti yang anda gunakan untuk mengakses laman web ini.
 

F. Data dengan Nama Samaran adalah data yang boleh dikenal pasti sebagai pengenalan diri unik digunakan, contohnya nombor pengenalan ahli panel atau data Teknikal, tetapi pengecam langsung, seperti; nama dan data Hubungan dikeluarkan.

 

 

Ahli Panel Pempengaruh

Apabila anda bersetuju untuk menjadi ahli panel pempengaruh kami ("Ahli"), anda boleh mengambil bahagian dalam kaji selidik kami. Kami akan meminta anda untuk melengkapkan borang pendaftaran melalui https:\\toluna.com ( "Halaman") atau melalui pautan yang dipaparkan di laman web rakan kongsi kami dan anda juga boleh mendaftar untuk menjadi Ahli melalui aplikasi mudah alih kami.

 

Bukan ahli Panel Pempengaruh kami

ka anda bukan Ahli panel pempengaruh kami ("bukan ahli"), tetapi mengambil kaji selidik dengan kami dan memberikan kami data peribadi anda, satu-satunya data peribadi yang kami simpan mengenai anda ialah alamat e-mel, jantina, maklumat umur, poskod penuh atau separa, nombor pengenalan mesin dan alamat IP anda. Kami melakukan ini supaya kami dapat.

 
 • menghubungi anda jika anda telah memenangi hadiah atau layak mendapat insentif, dalam hal ini, kami akan mengumpulkan dan menyelenggara data peribadi sedemikian, setakat yang diperlukan oleh mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan (contohnya untuk percukaian, jika berkenaan)
   
 • untuk memadankan anda terhadap kaji selidik yang anda ambil; dan
   
 • meningkatkan pengalaman pengguna 
   
Kami tidak akan menghubungi anda untuk sebarang sebab yang lain. 
 

Forum dan blog umum

Laman web kami menawarkan blog atau forum komuniti yang boleh diakses oleh orang awam. Anda harus sedar bahawa sebarang maklumat yang anda berikan di bahagian ini boleh dibaca, dikumpulkan, dan digunakan oleh orang lain yang mengaksesnya. Kami memaparkan testimonial peribadi pelanggan yang berpuas hati di laman web kami di samping pengendorsan yang lain. Dengan persetujuan anda, kami boleh menyiarkan testimonial anda bersama-sama dengan nama anda. Jika anda ingin mengemas kini atau memadam testimonial anda, anda boleh menghubungi kami di Hubungi Kami.

Anda harus sedar bahawa sebarang maklumat peribadi yang anda pilih untuk diumumkan di laman web, di bahagian Komuniti (di bawah mesej awam di dinding anda, sebagai pendapat, topik, pertempuran, kesukaan, atau mana-mana bahagian atau forum awam yang lain) boleh dibaca, dikumpulkan, disimpan dan/atau digunakan oleh pengguna lain dan boleh digunakan untuk menghantar mesej yang tidak diminta kepada anda.

Kami tidak menggalakkan anda daripada memberi sebarang data peribadi anda di mana-mana bahagian forum atau komuniti awam yang anda boleh cari di laman web ini dan khususnya, kami tidak akan meminta anda untuk memberikan data Hubungan anda atau data Identiti di bahagian komuniti awam, walaupun jika ia adalah sebahagian daripada kaji selidik. Kami tidak dapat menjamin bahawa pihak ketiga dengan siapa anda berkongsi data peribadi anda melalui bahagian forum atau komuniti awam akan memastikan data selamat atau sulit. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas maklumat peribadi yang anda pilih untuk diserahkan atau diumumkan. Di samping itu, kami tidak bertanggungjawab ke atas kandungan yang anda hantar secara umum di laman web yang boleh didapati melalui enjin carian berasaskan web.  

 

Data peribadi apakah yang kami kumpulkan tentang anda dan bagaimana kami menggunakan data peribadi anda?

Dalam jadual di bawah, kami telah menetapkan penjelasan yang lebih terperinci tentang cara-cara kami menggunakan data peribadi anda. Di mana kami menggunakan mana-mana pihak ketiga untuk tujuan pemodelan, analisis atau pemadanan data, sila pastikan bahawa parti tersebut tidak dibenarkan untuk menggunakan data peribadi anda untuk sebarang sebab, selain daripada sebab-sebab yang kami terangkan di dalam jadual dan kami membuat kontrak dengan pihak ketiga tersebut untuk memastikan data anda disimpan dengan selamat, sulit dan dipadamkan mengikut dasar pengekalan dan pemusnahan data kami seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi Ahli Panel kami.

Di kebanyakan negara, kami dikehendaki oleh undang-undang untuk menjelaskan asas undang-undang yang kami gunapakai apabila memproses data peribadi anda. Asas undang-undang ini adalah seperti yang disenaraikan berikut dan kami boleh menggunakan lebih daripada satu asas yang sah apabila memproses data peribadi anda.

Persetujuan - Dalam kes tertentu, kami mengumpul dan memproses data peribadi anda dengan persetujuan anda, contohnya apabila anda mengambil bahagian dalam kaji selidik, kami akan bertanya jika anda ingin mengambil bahagian.

Obligasi kontrak kontrak - Dalam beberapa keadaan, kami perlu memproses data peribadi anda untuk mematuhi obligasi kontrak, contohnya apabila kami menggunakan data peribadi anda untuk menghantar ganjaran anda.

Pematuhan undang-undang - Jika undang-undang mengharuskannya, kami mungkin perlu untuk mengumpul dan memproses data peribadi anda sebagai maklum balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam atau jika, contohnya kami percaya dengan penuh keyakinan bahawa pendedahan diperlukan untuk melindungi hak kami, melindungi keselamatan anda atau keselamatan orang lain, untuk menyiasat penipuan atau pelanggaran syarat laman web kami, atau untuk bertindak balas terhadap permintaan kerajaan.

Kepentingan sah bermaksud kepentingan perniagaan kami dalam menjalankan dan menguruskan perniagaan kami untuk membolehkan kami memberi anda perkhidmatan/produk yang terbaik dan pengalaman yang terbaik dan paling selamat. Kami pastikan bahawa kami mempertimbangkan dan mengimbangkan sebarang kesan yang berpotensi kepada anda (kedua-dua positif dan negatif) dan hak anda sebelum kami memproses data peribadi anda untuk kepentingan sah kami. Kami tidak menggunakan data peribadi anda untuk aktiviti-aktiviti di mana kepentingan kami sedang diatasi oleh kesan kepada anda (melainkan jika kami mempunyai keizinan anda atau sebaliknya diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang).

 

Aktiviti Tujuan   Jenis Data
Keahlian Anda Untuk mendaftar dan memproses permohonan anda menjadi Ahli (a) Identiti
(b) Hubungan
(e) Data Teknikal
(f) Data dengan Nama Samaran (nombor pengenalan ahli panel)
 
Untuk menguruskan perhubungan kami dengan anda, yang termasuk:
 • Memproses dan menghantar mata atau ganjaran Toluna anda, menukar mata Toluna anda untuk baucer/kupon dan memasukkan anda untuk hadiah cabutan/undian, termasuk berkongsi data peribadi anda dengan vendor pihak ketiga yang dipercayai untuk memberikan anda insentif bagi pihak kami;
 • Memberitahu anda mengenai perubahan kepada dasar terma atau privasi kami;
 • Meminta anda memberikan ulasan atau menjemput anda untuk mengambil bahagian dalam kaji selidik; atau
 • Untuk sebarang sebab lain yang berkaitan dengan Keahlian anda.
 
(a) Identiti
(b) Hubungan
(d) Demografi/Profil
(e) Data Teknikal
(f) Data dengan Nama Samaran (nombor pengenalan ahli panel)
Kaji selidik penyelidikan pasaran
 • Kami akan meminta anda untuk mengambil bahagian dan memberi maklum balas melalui kaji selidik, termasuk anda memberitahu kami mengenai pilihan dan keperluan pengguna anda. Ia juga termasuk menganalisis tingkah laku anda dalam cara yang berbeza dan tujuan yang berbeza, tetapi hanya menyediakan kegunaan sedemikian untuk penyelidikan pasaran.
 • Kami mungkin, dengan keizinan anda melalui kaji selidik, meminta anda untuk mendedahkan beberapa Kategori Khas Data Peribadi, tetapi hanya jika berkaitan dengan kaji selidik itu dan yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.
(a) Identiti
(b) Hubungan
(c) Kategori Khas Data Peribadi.
(d) Demografi/Profil
(e) Data Teknikal
(f) Data dengan Nama Samaran (nombor pengenalan ahli panel)
Penyelidikan saintifik/pemantauan keselamatan (Laporan Peristiwa Buruk Kewaspadaan Farmasi) Kami boleh meminta anda mengambil bahagian dalam kaji selidik untuk para pelanggan yang terdiri daripada pelbagai jenis organisasi seperti; organisasi kesihatan awam, organisasi amal atau komersial atau ahli akademik dari universiti, dan lain-lain dan boleh dijalankan menggunakan pelbagai kaedah. (a) Identiti
(b) Hubungan
(c) Kategori Khas data peribadi (kesihatan, contohnya penyakit, keadaan, rawatan, produk pengguna dan peristiwa buruk.
(d) Demografi/Profil
Kaji selidik Peranti Mudah Alih dan penggunaan

Kami menggunakan aplikasi mudah alih, yang mungkin pada masa akan datang dengan kebenaran anda, termasuk pagaran geo berdasarkan lokasi. Jika anda bersetuju untuk memuat turun dan menggunakan aplikasi mudah alih kami pada telefon mudah alih, tablet atau pc (peranti) anda, kami mengumpulkan maklumat berikut:

 • untuk mentadbir laman web ini, menjejak pergerakan pengguna di sekitar laman web dan Internet. Kami menggunakan perisian analisis mudah alih bagi membolehkan kami lebih memahami fungsi aplikasi mudah alih kami pada telefon anda. Perisian ini boleh merekodkan maklumat seperti berapa kerap anda menggunakan aplikasi ini, kejadian yang berlaku dalam aplikasi, penggunaan agregat, data prestasi dan lokasi aplikasi dimuat turun;
 • untuk pemeriksaan kualiti, penipuan atau sebab undang-undang lain yang kami rujuk dalam notis privasi ini;
 • Data teknikal dan data Demografi/Profil dikumpulkan apabila anda mendaftar untuk menggunakan aplikasi Mudah Alih kami dan melalui kaji selidik yang anda lakukan. Kami menggunakan data ini untuk tujuan memadankan dan memperbanyakkan data dan dalam kempen keberkesanan iklan untuk pelanggan kami;
 • untuk mengumpul maklumat demografi mengenai asas pengguna kami secara keseluruhannya, termasuk sebagai contoh, untuk menganalisis kecenderungan kajian penyelidikan pemasaran secara lebih umum. Pelanggan kami boleh menggabungkan maklumat tersebut dengan orang lain untuk menghasilkan laporan "beragregat". Mereka juga boleh menghasilkan laporan saintifik berdasarkan maklumat yang dimodelkan. “Maklumat Dimodelkan” adalah data yang dibangunkan berdasarkan ciri-ciri demografi dan tingkah laku (seperti jantina, umur dan pilihan anda) untuk meramalkan apa yang akan ditonton atau dibeli oleh individu yang mempunyai ciri-ciri yang serupa atau sepadan. Kami boleh menerima laporan berdasarkan penggunaan teknologi ini oleh syarikat-syarikat ini berdasarkan individu dan juga agregat.
(d) Data Demografi/Profil
(e) Data Teknikal (dikumpulkan secara automatik - maklumat sistem dan prestasi pada jenis peranti yang anda gunakan, versi sistem operasi, pengecam peranti dan statistik penggunaan perkakasan seperti versi CPU dan aplikasi dan Geo-lokasi)
(f) Data Pseudonim
Pembuatan Profil Kami boleh menggunakan data Demografi/Profil anda untuk tujuan pemprofilan dan (jika anda sebelum ini pernah memberikan kami profil etnik/bangsa), kami juga boleh menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan pemprofilan, dengan syarat ia dibenarkan di bawah undang-undang tempatan. Ini bermakna kami akan memadankan anda dengan kaji selidik yang sesuai untuk melihat jika anda layak untuk kaji selidik tertentu. Tarikh kelahiran anda dikemas kini secara automatik supaya kami boleh memastikan kami memilih individu, berdasarkan umur mereka yang diperlukan untuk kaji selidik yang berkaitan. (c) Kategori Khas data peribadi (Profil Etnik/Bangsa)
(d) Demografi/Profil
Pemadanan dan pengayaan data Kami boleh berkongsi beberapa data peribadi anda dari semasa ke semasa dengan pemproses pihak ketiga yang terpilih dan yang dipercayai. Pihak tersebut boleh menambahkan data analisis atau demografi anda yang telah mereka kumpulkan sebelumnya, yang mungkin dari sumber awam (contohnya pemilikan harta benda) dan/atau sumber persendirian (contohnya senarai pelanggan atau pembelian runcit, dengan siapa anda mempunyai akaun). Kami hanya akan berkongsi data Hubungan dan Identiti anda dengan persetujuan anda terlebih dahulu, yang boleh menjadi sebahagian daripada kaji selidik, atau jemputan untuk menyertai program tersebut.
Kami juga boleh menggunakan data dengan Nama Samaran anda dan/atau data Demografi/Profil untuk menambah kepada set data tanpa nama yang sedia ada atau membuat yang baru.
Kami menggunakannya supaya kami boleh memperkayakan data yang kami simpan tentang anda untuk meningkatkan profil panel anda, pengalaman panel Keahlian anda dan untuk memastikan anda dipilih untuk kaji selidik yang berkaitan.
Semasa mengemas kini notis privasi ini, pihak-pihak tersebut pada masa ini, (atau mungkin pada masa akan datang): Acxiom Corp, CACI Limited, Experian Limited, Liveramp Holdings Inc., Merkle UK One Limited, Micromarketing_Systeme dan Consult GmbH, The Nielsen Company (AS) LLC, Oracle Corp dan SegmentIQ Limited dan mana-mana syarikat kumpulan gabungan mereka.
(a) Identiti
(b) Hubungan
(d) Data Demografi/Profil
) Data Teknikal (contohnya maklumat alamat IP, ADID, pelayar dan peranti (termasuk Nombor Pengenalan Peranti Mudah Alih, Data Aplikasi Teknikal, penggunaan, prestasi, data dan data lokasi))
(f) Data dengan nama samaran
Kempen Keberkesanan Iklan & kelihatan sama
 • Untuk mengukur keberkesanan iklan dan/atau untuk mencipta kumpulan yang 'kelihatan sama' yang mempunyai data Demografi/Profil (atau kepentingan) yang sama. Kemudian, pelanggan kami mencari orang yang sama dengan kumpulan tersebut dan menggunakan maklumat tersebut dengan cara yang mencapai pengguna baru yang berpotensi dan membantu mereka menambah baik sasaran iklan mereka dan model pengiklanan dalam talian mereka.
 • Kami boleh berkongsi nombor pengenalan panel unik anda (UID) dengan pelanggan kami, yang boleh menulis, menetapkan atau membaca kuki atau menggunakan data Teknikal yang lain tentang anda dari pelbagai lokasi, termasuk pelayan atau sistem kami sendiri. Jika anda mengambil bahagian, UID anda akan disimpan atau dikaitkan dengan data Teknikal tersebut untuk membolehkan kami dan/atau pelanggan kami menjalankan kempen keberkesanan iklan dalam talian, menjejak lawatan anda ke laman web, menggunakan data Demografi/Profil anda untuk mencipta segmen yang kelihatan sama dan/atau mendapatkan pandangan dalam talian lain tentang anda. Jika anda telah berinteraksi dengan promosi atau iklan dalam talian, pelanggan kami akan menghantar UID kepada anda dan kaji selidik khusus kepada kami dan kami boleh memberi peluang kepada anda untuk melengkapkan kaji selidik itu.

Kami tidak akan memindahkan sebarang data Identiti atau Hubungan kepada pelanggan kami melainkan kami terlebih dahulu menerima persetujuan anda dan tiada pihak ketiga yang boleh menghubungi anda atau menggunakan data anda untuk sebarang tujuan lain.

(b) Data hubungan (alamat e-mel)
(d) Data Demografi/Profil
(e) Data teknikal (UID, menetapkan kuki)
(f) Data dengan nama samaran
Pendedahan dan pengukuran iklan

Kami boleh memadankan data peribadi anda dengan maklumat pelanggan atau rakan kongsi kami yang dipercayai untuk menentukan sama ada anda menggunakan produk atau perkhidmatan mereka dan/atau jika anda telah terdedah kepada mana-mana iklan mereka. Ini membantu pelanggan memahami lebih lanjut mengenai tingkah laku pengguna apabila iklan dipaparkan kepada mereka.

Kami tidak akan memindahkan sebarang data Identiti atau Hubungan kepada pihak ketiga melainkan kami terlebih dahulu menerima persetujuan anda dan tiada pihak ketiga yang boleh menghubungi anda atau menggunakan data anda untuk sebarang tujuan lain.

(a) Identiti
(a) Hubungan
(d) Demografi/Profil
(e) Data Teknikal
(f) Data dengan nama samaran

Pendedahan pihak berkuasa undang-undang/awam Walaupun kami berusaha untuk mengekalkan privasi anda, kami mungkin dikehendaki untuk mendedahkan data peribadi anda sebagai tindak balas terhadap permintaan sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keperluan keselamatan atau penguatkuasaan undang-undang negara; atau untuk mematuhi sepina atau proses undang-undang lain, apabila kami percaya dengan niat baik bahawa pendedahan tersebut diperlukan untuk melindungi hak kami, untuk melindungi keselamatan anda atau keselamatan orang lain, untuk menyiasat penipuan atau pelanggaran terma laman web kami, atau untuk bertindak balas terhadap permintaan kerajaan.

(a) Identiti
(b) Hubungan
(d) Demografi/Profil
(e) Data Teknikal
(f) Data dengan nama samaran

Pemeriksaan penipuan dan kualiti Kami menggunakan data Teknologi berganda untuk kawalan kualiti, pengesahan, dan tujuan pencegahan dan pengesan penipuan, termasuk membantu kami dalam memastikan integriti keputusan kaji selidik. Sila lihat bahagian yang bertajuk ‘Apakah teknologi penjejakan lain yang kami gunakan untuk kaji selidik yang anda ambil bahagian dan untuk tujuan lain?’ untuk lebih lanjut mengenai ini. (e) Data Teknikal
(f) Data dengan nama samaran

 

Dengan siapakah kami berkongsi data peribadi anda?

 

Mana-mana ahli kumpulan kami yang terdapat di https://www.tolunacorporate.com/copy-of-offices boleh mengakses atau menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam jadual di atas dan/atau untuk menjalankan aktiviti perniagaan biasa kami, seperti untuk menyediakan, menyelenggara dan memperibadikan laman web dan perkhidmatan kami, untuk berkomunikasi dengan anda, dan untuk mencapai tujuan perniagaan kami yang sah, selaras dengan perlindungan kontrak.

Secara umumnya, maklum balas yang kami kumpulkan daripada anda melalui kaji selidik kami diberikan kepada pelanggan kami sama ada dalam bentuk tanpa nama dan agregat atau dalam bentuk nama samaran. Jika kami memberikan keputusan dalam bentuk yang tiada nama dan agregat, keputusannya termasuk maklumat mengenai kumpulan individu dan bukan pada tahap individu. Jika kami memberi keputusan dalam bentuk nama samaran, keputusannya akan berdasarkan individu, menggunakan pengecam yang unik, seperti nombor pengenalan panel yang ditetapkan, tetapi tidak akan memasukkan data Identiti atau data Hubungan anda.

Data Identiti atau data Hubungan tentang anda hanya akan diberikan kepada pelanggan kami dalam kaji selidik tertentu untuk tujuan penyelidikan dan kami tidak akan memberikan data tersebut kepada pelanggan kami melainkan kami telah menerima persetujuan anda terlebih dahulu dan mengesahkan dengan mereka bahawa penggunaannya adalah sesuai dengan undang-undang dan kod penyelidikan pasaran yang berkenaan.

Dari semasa ke semasa, kami boleh melibatkan pihak ketiga untuk memberikan anda cek atau memproses penghantaran ganjaran anda dan/atau pihak ketiga yang lain untuk tujuan pihak-pihak tersebut menyediakan kami atau pelanggan kami dengan perkhidmatan seperti; pemprosesan data atau perkhidmatan analisis atau untuk menambah data anda yang dikumpulkan sebelum ini. Pihak ketiga tersebut tidak dibenarkan untuk menggunakan data peribadi anda untuk sebarang sebab lain dan kami mengikat kontrak dengan pihak ketiga tersebut untuk memastikan data peribadi anda disimpan dengan selamat dan dipadamkan mengikut dasar pengekalan dan pemusnahan data kami.

Dari semasa ke semasa, Toluna boleh menggunakan perisian pihak ketiga untuk pengurusan senarai e-mel dan pengedaran e-mel, atau boleh menggunakan pembekal pengurusan senarai pihak ketiga untuk memadankan Ahli kami dengan ahli senarai atau panel yang lain, atau untuk mengesahkan ketepatan maklumat peribadi yang anda berikan. Syarikat-syarikat ini diberikan kebenaran untuk menggunakan maklumat peribadi anda sekadar yang perlu sahaja bagi menyediakan perkhidmatan ini kepada kami, selaras dengan arahan bertulis. Dalam kes sedemikian, syarikat-syarikat ini hendaklah mematuhi keperluan keselamatan dan privasi data kami dan tidak dibenarkan menggunakan data peribadi yang mereka terima dari kami untuk sebarang tujuan lain.

Walaupun kami berusaha sedaya upaya untuk mengekalkan privasi anda, kami mungkin dikehendaki untuk mendedahkan maklumat peribadi anda sebagai tindak balas terhadap permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keperluan keselamatan atau penguatkuasaan undang-undang negara. Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, seperti mematuhi sepina atau proses undang-undang lain, apabila kami percaya secara niat baik bahawa pendedahan adalah perlu untuk melindungi hak kami, untuk melindungi keselamatan anda atau keselamatan orang lain, untuk menyiasat penipuan atau pelanggaran terma laman web kami, atau untuk menjawab permintaan kerajaan.

Sila lihat Jadual di atas untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan ini.

 

Adakah kami memindahkan data peribadi anda kepada negara lain?

 

Toluna adalah syarikat global dan data peribadi anda dipindahkan kepada ahli-ahli kumpulan syarikat Toluna yang lain dan penyedia perkhidmatan kami yang dipercayai, di mana terletak di negara-negara selain daripada tempat tinggal anda. Sila ambil perhatian bahawa undang-undang di negara lain mungkin berbeza daripada undang-undang yang digunakan di negara tempat tinggal anda sendiri. Lihat semua syarikat Toluna dalam senarai yang dilampirkan: https://tolunacorporate.com/about/.

Jika anda tinggal di EEA, untuk mematuhi Perlindungan Peraturan Data Umum (GDPR), Toluna telah menyediakan perlindungan yang mencukupi untuk melindungi data anda dan hak anda, termasuk klausa perlindungan data standard untuk pemindahan data peribadi kepada pihak ketiga di negara yang tidak mencukupi sebagaimana yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Eropah.

 

Toluna USA Inc., - Rangka Kerja Perisai Privasi KE-A.S.

Pusat perkhidmatan pengehosan dan sokongan global kami terletak di Amerika Syarikat. Toluna USA Inc. (“Toluna USA”) adalah ahli kumpulan syarikat Toluna dan semua data yang kami gunakan dipindahkan kepada Toluna AS untuk tujuan tersebut. Toluna AS mengakui bahawa EEA telah menetapkan perlindungan yang ketat mengenai pengendalian data peribadi dari EEA, termasuk keperluan untuk menyediakan perlindungan yang mencukupi bagi data peribadi tersebut yang dipindahkan keluar dari EEA. Toluna memastikan bahawa ia menyediakan perlindungan yang mencukupi untuk pemprosesan data peribadi EEA tertentu mengenai semua individu (termasuk mengenai anda).

Toluna AS menyertai dan telah memperakui pematuhannya dengan Rangka Kerja Perisai Privasi KE-AS Toluna komited untuk menguasai semua data peribadi yang diterima daripada negara anggota Kesatuan Eropah (KE), bergantung kepada Rangka Kerja Perisai Privasi, kepada prinsip Rangka Kerja yang berkenaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Rangka Kerja Perisai Privasi, lawati Senarai Perisai Privasi Jabatan Perdagangan A.S [https://www.privacyshield.gov/list].

Toluna AS bertanggungjawab untuk memproses maklumat peribadi yang ia terima, di bawah Rangka Kerja Perisai Privasi dan kemudiannya memindahkan kepada pihak ketiga yang bertindak sebagai agen bagi pihaknya (Gunung Besi). Toluna AS mematuhi Prinsip Perisai Privasi untuk semua pemindahan data peribadi dari KE dan Switzerland, termasuk peruntukan liabiliti pemindahan seterusnya. Jika terdapat sebarang konflik di antara terma notis privasi ini dan Prinsip Perisai Privasi, Prinsip Perisai Privasi akan mentadbir.

Berkenaan dengan data peribadi yang diterima atau dipindahkan menurut Rangka Kerja Perisai Privasi, Toluna tertakluk kepada kuasa penguatkuasaan kawal selia Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan AS. Untuk maklumat lanjut tentang Perisai Privasi, lihat laman web Perisai Privasi Jabatan Perdagangan AS yang terletak di https://www.privacyshield.gov. Dalam keadaan tertentu, kami mungkin dikehendaki untuk mendedahkan data peribadi sebagai tindak balas terhadap permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam, termasuk untuk memenuhi keperluan keselamatan negara atau penguatkuasaan undang-undang.

Dengan mematuhi Prinsip Perisai Privasi, Toluna AS berupaya menyelesaikan aduan mengenai pengumpulan atau penggunaan data peribadi anda. Individu-individu EEA dengan pertanyaan atau aduan mengenai dasar Perisai Privasi kami harus terlebih dahulu menghubungi Pegawai Perlindungan Data di Hubungi Kami.

Jika anda mempunyai kebimbangan privasi atau penggunaan data yang tidak dapat diselesaikan yang kami tidak tangani dengan memuaskan, sila hubungi penyedia penyelesaian pertikaian pihak ketiga yang berpangkalan di AS kami (percuma) di feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Di bawah syarat-syarat tertentu, lebih banyak diterangkan di laman web Perisai Privasi https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, anda mungkin layak untuk membuat tuntutan timbang tara yang mengikat apabila prosedur penyelesaian pertikaian yang lain sudah habis

Anda boleh mempunyai pilihan untuk memilih timbang tara yang mengikat bagi penyelesaian aduan anda dalam keadaan tertentu, dengan syarat anda telah mengambil langkah berikut: (1) membuat aduan anda secara langsung dengan Toluna dan memberi kami peluang untuk menyelesaikan masalah itu; (2) menggunakan mekanisme penyelesaian pertikaian bebas yang dikenal pasti di bawah Bagaimana anda bertanya soalan atau membuat aduan? Perenggan di bawah; dan (3) menaikkan isu itu melalui pihak berkuasa perlindungan data yang berkaitan dan memberikan peluang kepada Jabatan Perdagangan AS untuk menyelesaikan aduan tanpa kos kepada anda. Untuk maklumat lanjut tentang timbang tara yang mengikat, lihat Rangka Kerja Perisai Privasi Jabatan Perdagangan AS: Lampiran 1 (Timbang tara yang Mengikat) di https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Apakah cara lain anda boleh menjadi ahli panel pempengaruh kami? - Aplikasi mudah alih kami – Applikasi mudah ahli

 

Permohonan Mudah Alih

Anda boleh memilih untuk menjadi Ahli dengan menggunakan aplikasi mudah alih kami (aplikasi). Apabila anda memuat turun dan menggunakan aplikasi mudah alih kami, kami mengumpul maklumat prestasi dan sistem secara automatik mengikut jenis peranti yang anda gunakan, versi sistem operasi, pengecam peranti dan statistik penggunaan perkakasan seperti CPU, RAM, storan, dan versi aplikasinya. Kami akan menggunakan maklumat yang kami kumpulkan melalui aplikasi mudah alih kami mengikut terma notis privasi ini dan peruntukan yang ditetapkan di bawah.

Kami menghantar pemberitahuan kepada anda dari semasa ke semasa untuk memberitahu anda tentang kaji selidik dan meminta anda jika anda ingin mengambil bahagian dalam kajian penyelidikan pemasaran tertentu menurut notis privasi ini. Jika anda tidak lagi mahu menerima jenis komunikasi ini, anda boleh mematikannya pada tahap peranti. Untuk memastikan anda menerima pemberitahuan yang betul, kami perlu mengumpul maklumat tertentu tentang peranti anda seperti sistem operasi dan maklumat pengenalan pengguna.

 

SMS

Kami boleh menyediakan perkhidmatan sama ada secara terus atau melalui pihak ketiga yang mana anda boleh menerima mesej mengenai peranti tanpa wayar anda melalui perkhidmatan pesanan ringkas ("Perkhidmatan SMS")

Kadar data dan mesej standard pembekal anda terguna pakai bagi semua padanan SMS. Semua caj dikenakan dan perlu dibayar kepada pembekal perkhidmatan mudah alih anda. Anda menyatakan bahawa anda adalah pemilik atau pengguna yang dibenarkan untuk peranti tanpa wayar di mana pesanan akan diterima dan anda diberi kuasa untuk meluluskan bayaran yang dikenakan. Data yang diperoleh daripada anda berhubung dengan Perkhidmatan SMS ini mungkin termasuk data Identiti dan data Hubungan anda, nama pembekal anda, dan tarikh, masa serta kandungan mesej anda. Penggunaan maklumat ini akan selaras dengan notis privasi ini. Jika bayaran dikenakan kepada invois akaun tanpa wayar anda, kami mungkin dikehendaki untuk memberikan data Identiti dan Data Hubungan anda kepada pembawa anda yang berkaitan dengannya. Pembawa tanpa wayar anda dan pembekal perkhidmatan lain juga boleh mengumpul data tentang penggunaan peranti tanpa wayar anda, dan amalan mereka ditadbir oleh dasar mereka sendiri. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Perkhidmatan SMS disediakan melalui sistem tanpa wayar yang menggunakan radio (dan kaedah lain) untuk menghantar komunikasi melalui rangkaian kompleks. Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kelewatan dalam menerima sebarang mesej SMS, kerana penghantaran adalah tertakluk kepada penghantaran berkesan daripada pengendali rangkaian anda. Perkhidmatan mesej SMS disediakan atas dasar seperti sedia ada. Kami tidak menjamin bahawa penggunaan Perkhidmatan SMS anda adalah rahsia atau selamat, dan kami tidak bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kekurangan privasi atau keselamatan yang anda mungkin alami. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan menyediakan langkah-langkah keselamatan yang paling sesuai untuk keadaan anda dan penggunaan Perkhidmatan SMS yang dimaksudkan. Anda boleh menarik diri daripada perkhidmatan ini pada bila-bila masa dengan pergi ke Halaman akaun anda dan membuang tanda pilihan "Saya bersetuju untuk menerima jemputan kaji selidik dari SMS" dalam tab Maklumat Peribadi. Jika terdapat di negara anda, anda juga boleh menarik diri dengan teks mengikut arahan yang diberikan kepada anda dalam SMS yang kami hantar kepada anda.

 

Daftar Masuk Tunggal

Anda boleh log masuk ke laman web kami dengan menggunakan perkhidmatan daftar masuk seperti Facebook Connect atau pembekal Open ID. Perkhidmatan ini akan mengesahkan identiti anda dan memberi anda pilihan untuk menjadi Ahli. Perkhidmatan seperti Facebook Connect memberi anda pilihan untuk menyiarkan maklumat tentang aktiviti anda di laman Web ini ke halaman profil anda untuk dikongsi bersama orang lain dalam rangkaian anda.

 

Rujukan

Jika anda memilih untuk menggunakan perkhidmatan rujukkan kami untuk memberitahu rakan anda tentang laman web kami, anda boleh memberikan pautan rujukan unik anda kepada rakan anda dan jika rakan anda menjadi Ahli, kami akan memberikan mata Toluna sebagai ganjaran kepada anda.

 

Kuki apakah yang kami gunakan di laman web kami?

 

Laman web kami menggunakan kuki untuk membezakan anda dari pengguna lain di laman web kami, dan menganggarkan lawatan dan klikan untuk kempen tertentu. Ini membantu kami memberikan pengalaman yang baik apabila anda melayari laman web kami dan juga membolehkan kami menambah baik laman web kami. Kuki ini tamat tempoh apabila anda selesai dengan sesi pelayaran anda. Dengan terus melayari laman ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami.
Kuki merupakan fail kecil yang terdiri daripada abjad dan nombor yang kami simpankan pada pelayar anda atau pemacu keras komputer anda, jika anda bersetuju. Kuki mengandungi maklumat yang akan dipindahkan ke pemacu keras komputer anda.
Bagi maklumat terperinci mengenai kuki yang kami gunakan dan tujuan kami menggunakannya, lihat Dasar Kuki kami: https://www.toluna.com/cookies.

 

Apakah Teknologi Penjejakan lain yang kami gunakan untuk kaji selidik yang anda ambil bahagian dan untuk tujuan lain?

 

Kaji selidik - penjejakan kuki pelanggan, termasuk untuk kempen keberkesanan Iklan
Kami boleh berkongsi nombor pengenalan panel unik anda (UID) dengan pelanggan kami, yang boleh menulis, menetapkan atau membaca kuki atau menggunakan data Teknikal yang lain tentang anda dari pelbagai lokasi, termasuk pelayan atau sistem kami sendiri. Jika anda mengambil bahagian, UID anda akan disimpan atau dikaitkan dengan data Teknikal tersebut untuk membolehkan kami dan/atau pelanggan kami menjalankan kempen keberkesanan iklan dalam talian, menjejak lawatan anda ke laman web, menggunakan data Demografi/Profil anda untuk mencipta segmen yang kelihatan sama dan/atau mendapatkan pandangan dalam talian lain tentang anda. Jika anda telah berinteraksi dengan promosi atau iklan dalam talian, pelanggan kami akan menghantar UID kepada anda dan kaji selidik khusus kepada kami dan kami boleh memberi peluang kepada anda untuk melengkapkan kaji selidik itu.

Anda boleh menarik diri dari sebarang kempen ini dengan klik pada butang yang dinyahaktifkan di bawah:

 

Teknologi Lain

 

 

Teknologi atau interaksi automatik.

. Apabila anda berinteraksi dengan laman web ini, kami akan mengumpulkan data Teknikal secara automatik mengenai peralatan, tindakan dan pola pelayaran anda. Kami mengumpul data Teknikal ini dengan menggunakan kuki, log pelayan, teknologi percetakan jari digital dan teknologi lain yang sama. Kami juga mungkin menerima data Teknikal mengenai anda jika anda melawat laman web lain menggunakan kuki kami. Sila lihat Dasar cookie kami untuk maklumat lanjut.

 

 

 

Fail log pelayan:

Kami boleh mengumpul alamat protokol Internet (IP), jenis pelayar, penyedia perkhidmatan internet (ISP), halaman merujuk/keluar, sistem operasi, cop tarikh/masa, dan/atau data aliran klik. Data Teknikal ini boleh digabungkan dengan maklumat lain yang dikumpulkan mengenai anda untuk tujuan menambah baik perkhidmatan, fungsi laman web kami dan mengumpul data analisis.

 

 

Teknologi Cap jari:

Secara umum, teknologi Cap Jari digital memberikan pengecam unik atau "ID-Mesin" kepada pengguna komputer untuk mengenal pasti dan menjejaki peranti anda (“Teknologi"). Teknologi ini akan menganalisis maklumat umum yang tersedia dan data yang diperolehi dari pelayar web komputer anda dan dari titik data lain yang tersedia secara umum, termasuk tetapan teknikal komputer anda, ciri-ciri komputer anda, dan Alamat IP, bagi mencipta pengecam yang unik, yang akan diberikan kepada peranti anda. Kami menggunakan Teknologi untuk kawalan kualiti, pengesahan, dan tujuan pencegahan dan pengesan penipuan, termasuk membantu kami dalam memastikan integriti keputusan kaji selidik. Proses dan prosedur teknikal dan operasi yang bersesuaian akan diwujudkan untuk memastikan bahawa Teknologi adalah selamat, terjamin dan tidak menyebabkan privasi yang tidak wajar atau risiko keselamatan data dan Teknologi akan digunakan dan diedarkan secara profesional dan beretika dan mengikut dengan ( a) notis privasi ini, (b) sebarang pernyataan dan/atau pendedahan lain yang dibuat kepada anda sebagai ahli komuniti dan (c) undang-undang yang berkenaan dan kod amalan penyelidikan pasaran. Jika mana-mana peristiwa kelakuan yang tidak beretika ditemui berkaitan dengan penggunaan Teknologi, atau Teknologi sedang digunakan dengan cara yang tidak selaras dengan notis privasi, tindakan segera akan diambil untuk melarang kelakuan yang tidak beretika itu dan untuk memastikan pentadbiran yang sepatutnya daripada Teknologi

 

Pengiklanan

Kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memaparkan iklan di laman web kami atau untuk menguruskan iklan kami di laman web lain. Rakan kongsi pihak ketiga kami mungkin menggunakan teknologi seperti kuki untuk mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti anda di laman web mereka dan laman web lain untuk memberi anda iklan berdasarkan aktiviti dan minat penyemakan imbas anda. Sekiranya anda berada di EEA dan tidak ingin maklumat ini digunakan untuk tujuan menayangkan iklan berdasarkan minat, anda boleh memilih untuk tidak mengikuti dengan mengklik sini (atau jika anda tinggal di EEA, klik sini). Sila ambil perhatian bahawa ini tidak menjadikan anda terlepas daripada paparan iklan.Anda akan terus menerima iklan generik.

 

Cetak Jari Digital

Secara umum, teknologi Cetak Jari digital memberikan pengecam unik atau "ID-Mesin" kepada pengguna komputer untuk mengenal pasti dan menjejaki komputer anda. Kami tidak akan menggunakan teknologi cetak jari digital( “Teknologi") untuk mengumpul data Identiti atau Hubungan anda, atau menjejaki aktiviti dalam talian anda; dan tidak akan mengganggu atau campur tangan dengan penggunaan atau kawalan komputer anda atau mengubah, mengubah suai atau menukar tetapan atau kefungsiannya. Kadang-kadang, dalam program penyelidikan pasaran tertentu, kami akan menggunakan Teknologi untuk membantu pelanggan kami dalam memastikan integriti hasil kajian. Teknologi ini akan menganalisis maklumat umum yang tersedia dan data yang diperolehi dari pelayar web komputer anda dan dari titik data lain yang tersedia secara umum, termasuk tetapan teknikal komputer anda, ciri-ciri komputer anda, dan Alamat IP, bagi mencipta pengecam yang unik, yang akan diberikan kepada komputer anda. Pengecam unik akan menjadi ID alpha-angka. Bagi membantu pelanggan kami dalam melindungi dan memastikan integriti hasil kaji selidik, kami boleh; (a) menghubungkan atau mengaitkan pengecam unik anda kepada anda dan sebarang data peribadi anda; (b) berkongsi pengecam unik anda dengan pelanggan kami dan dengan pembekal sampel atau panel lain; dan (c) menerima atau mendapatkan pengecam unik yang dikaitkan dengan anda daripada pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembekal sampel atau panel atau pelanggan kami, walau bagaimanapun kami hanya akan memberikan maklumat tersebut kepada mana-mana pihak ketiga (termasuk pelanggan kami) atas dasar agregat dan tidak bernama atau nama samaran. Di samping itu, mana-mana pengecam unik yang diterima atau diperoleh oleh kami dan dikaitkan dengan anda akan dilindungi menurut notis privasi ini dan jika dikehendaki oleh undang-undang, kami akan meminta persetujuan anda terlebih dahulu.

Kami akan melakukan segala yang kami boleh untuk memastikan bahawa Teknologi ini selamat, terjamin dan tidak menyebabkan risiko privasi atau keselamatan data yang tidak wajar dan kami akan menggunakan dan mengagihkan Teknologi secara profesional dan beretika dan mengikut (a) notis privasi ini, (b) apa-apa kenyataan dan/atau pendedahan yang telah dibuat oleh kami kepada anda dan (c) undang-undang yang terpakai dan tataamalan penyelidikan pasaran. Sekiranya kami mengetahui atau mendapati sebarang kelakuan yang tidak beretika yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi atau Teknologi digunakan dengan cara yang tidak selaras dengan kenyataan dan/atau pendedahan yang dibuat oleh kami kepada anda atau ia melanggar undang-undang terpakai dan tatakelakuan penyelidikan pasaran, kami akan mengambil tindakan segera untuk melarang kelakuan yang tidak beretika tersebut dan bagi memastikan pentadbiran Teknologi yang sepatutnya.

 

Widget Media Sosial

Laman web kami termasuk Ciri-ciri Media Sosial, seperti butang Suka Facebook (dan Widget, seperti Butang Kongsi Ini atau program mini interaktif yang disiarkan di laman web kami). Ciri-ciri ini boleh mengumpul alamat IP anda, halaman yang anda lawati di laman web kami, dan mungkin menetapkan kuki untuk membolehkan Ciri berfungsi dengan betul. Ciri-ciri dan Widget Media Sosial adalah sama ada dihoskan oleh pihak ketiga atau dihoskan secara terus di laman web kami. Interaksi anda dengan Ciri-ciri ini ditadbir oleh notis privasi syarikat yang menyediakannya.


Apakah jaminan dasar dan jaminan pemenang kami?

Ahli-ahli dan orang lain yang menyertai kaji selidik kami dipilih secara rawak untuk memenangi hadiah bagi penyertaan dalam kaji selidik, kandungan, permainan dan promosi lain. Semua pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel atau melalui laman web kami tentang kemenangan mereka. Toluna akan menyiarkan nama pengguna pemenang di laman web kami dan di blog serta surat berita kami sendiri. Untuk maklumat lanjut, sila layari halaman Terma dan Syarat kami. Wang tunai dan hadiah lain yang diberikan kepada bukan ahli akan diberikan secara terus.


Langkah-langkah keselamatan apakah yang kami lakukan untuk melindungi data peribadi anda?

Kami telah meletakkan langkah keselamatan yang sesuai untuk menghalang data peribadi anda daripada hilang secara sengaja, digunakan atau diakses dengan cara yang tidak dibenarkan, diubah atau didedahkan. Di samping itu, kami mengehadkan akses kepada data peribadi anda kepada pekerja, ejen, kontraktor dan pihak ketiga lain yang mempunyai keperluan perniagaan untuk mengetahui. Mereka hanya akan memproses data peribadi anda mengikut arahan kami, dan mereka tertakluk kepada tugas kerahsiaan.

Walaupun kami melakukan segala yang kami boleh untuk memastikan data anda selamat, malangnya tiada mana-mana sistem yang dapat menjamin ia selamat secara 100%. Jika anda mempunyai soalan mengenai keselamatan data peribadi anda, atau jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa data peribadi yang kami pegang tentang anda tidak lagi selamat, sila hubungi kami dengan segera seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini.

Kami telah membuat prosedur untuk menangani sebarang pelanggaran data peribadi yang disyaki dan akan memaklumkan kepada anda dan mana-mana pihak pengawal selia atau pihak berkuasa penyeliaan yang berkaitan di mana kami diwajibkan untuk berbuat demikian.


Apakah dasar pengekalan dan pemusnahan data kami?

 

Berapa lamakah anda menggunakan data peribadi saya?

Kami hanya akan mengekalkan data peribadi anda selagi perlu untuk memenuhi tujuan pengumpulannya, termasuk untuk memenuhi keperluan undang-undang, perakaunan, atau pelaporan.

Untuk menentukan tempoh pengekalan yang sesuai untuk data peribadi, kami akan mempertimbangkan amaun, sifat, dan sensitiviti data peribadi, risiko yang berpotensi untuk membahayakan penggunaan atau pendedahan data peribadi anda yang tidak sah, tujuan kami memproses data peribadi anda dan sama ada kita boleh mencapai tujuan tersebut melalui cara lain, dan keperluan undang-undang yang berkenaan.

Jika anda adalah warganegara atau pemastautin EEA, atau kami memproses data peribadi anda di EEA, dalam beberapa keadaan anda boleh meminta kami memadamkan data anda: lihat seksyen yang bertajuk Hak Anda di bawah untuk maklumat lanjut.

Berkenaan dengan hasil tinjauan dan data agregat atau Nama Samaran lain yang digunakan untuk tujuan penyelidikan, saintifik, sejarah dan/atau statistik (sama ada secara awam atau swasta), kami dan para pelanggan kami atau pihak ketiga lain boleh menggunakan maklumat ini untuk tujuan sedemikian dengan terma selama-lamanya tanpa notis lanjut kepada anda.

 

Pemindahan Perniagaan

Agar perniagaan kami terus berkembang, kami boleh menjual atau membeli aset tambahan. Dalam transaksi tersebut, Toluna berhak untuk menghubungi anda sebagai Ahli dan maklumat yang anda telah berikan secara sukarela dalam profil pengguna anda secara amnya akan menjadi salah satu aset perniagaan yang dipindahkan. Apa-apa penggabungan, penjualan atau pemindahan Toluna sebahagian besarnya atau semua aset perniagaannya (termasuk panel pempengaruh kami), atau lain-lain urus niaga korporat asas adalah untuk entiti yang bersetuju untuk mematuhi semua terma bahan notis privasi kami. Anda akan dimaklumkan melalui e-mel dan/atau notis yang penting akan diposkan di laman web kami jika sebarang urus niaga boleh mengakibatkan sebarang kegunaan baru bagi data peribadi anda yang dicadangkan tidak sesuai dengan kegunaan yang dinyatakan dalam Notis Privasi ini dan pilihan yang mungkin anda ada berkenaan dengan data peribadi and

 

Pautan

Dari semasa ke semasa, kami menawarkan pengunjung keupayaan untuk memaut ke laman web lain secara sukarela. Toluna tidak menyemak, dan tidak bertanggungjawab terhadap, kandungan atau kesan daripada dasar privasi laman ini.

 

Privasi Kanak-kanak

Toluna tidak akan mengumpul sebarang maklumat daripada mana-mana kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dengan sengaja tanpa kebenaran ibu bapa mereka, penjaga atau orang dewasa yang bertanggungjawab bagi menjaga kanak-kanak tersebut. 'Orang muda' yang layak (individu berumur antara 16 dan 17 tahun) boleh dijemput untuk menyertai panel Remaja kami dari semasa ke semasa. Kami mematuhi COPPA, "Program Internet yang Lebih Selamat" KE, Peraturan Perlindungan Data Umum dan garis panduan ESOMAR berhubung dengan kaji selidik yang berkaitan dengan kanak-kanak dan orang muda.Jika anda adalah ibu bapa atau penjaga kanak-kanak di bawah umur 16 tahun dan menyedari bahawa anak anda telah memberikan data peribadi kepada kami dan anda tidak mengetahui pemprosesan sedemikian, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan di dalam Notis Privasi ini dan kami akan mengambil langkah yang sewajarnya dengan segera untuk mengeluarkan sebarang maklumat sedemikian.

 

Hak anda


Bagaimanakah anda mengakses maklumat anda; menggunakan kawasan perkhidmatan ahli dan/atau mengemas kini, membetulkan atau memadam maklumat anda?

Atas permintaan, Toluna akan memberikan anda maklumat tentang sama ada kami menyimpan sebarang maklumat peribadi anda. Anda boleh mengakses, membetulkan, atau meminta untuk memadamkan data peribadi anda, atau menamatkan keahlian anda dengan melog masuk ke Akaun Ahli anda. Dengan mengikut arahan yang sewajarnya, maklumat anda akan dikemas kini secara automatik di dalam pangkalan data kami. Bagi tujuan ini, dan jika anda tidak dapat membetulkan maklumat peribadi diri anda melalui Akaun, anda boleh menulis kepada kami di alamat pos yang boleh dijumpai pada penghujung notis privasi ini, atau hubungi kami di sini. Kami akan menjawab semua permintaan dalam tempoh masa yang munasabah.


Bagaimanakah anda menamatkan keahlian panel pempengaruh anda?

Jika anda memilih untuk menamatkan keahlian anda dengan Toluna atau memerlukan kami untuk berhenti memproses maklumat peribadi anda, anda secara automatik boleh menghentikan keahlian anda dengan pergi ke “Akaun” dan memilih “Pilihan Berhenti Melanggan” di bahagian bawah sebelah kiri, kemudian "batalkan akaun anda". Dengan mengikuti arahan yang betul, rekod anda akan ditandakan sebagai "jangan hubungi", dan anda tidak lagi akan menerima komunikasi daripada Toluna. Selain itu, anda akan kehilangan sebarang baki insentif yang belum diminta pada masa anda menarik keluar diri anda. Sebagai alternatif, anda boleh menghantar e-mel secara terus dengan menggunakan Hubungi Kami kami untuk meminta dikeluarkan. Pautan e-mel disediakan di laman web supaya anda boleh menghubungi kami secara terus dengan sebarang soalan atau kebimbangan yang anda mungkin ada. Setiap e-mel yang kami terima dibaca dan diberi maklum balas secara individu. Dalam kebanyakan kes, ia akan mengambil masa selama 2 hingga 3 hari untuk memproses perubahan ini, tetapi sila beri masa sehingga dua minggu penuh untuk status anda dimuktamadkan. Sila ambil perhatian bahawa anda boleh terus menerima komunikasi dalam tempoh yang singkat ini selepas mengubah pilihan anda sementara sistem kami dikemas kini sepenuhnya.


Pengekalan Data

Jika anda menamatkan keahlian anda, kami tidak lagi akan menggunakan data peribadi anda untuk menghubungi anda, tetapi mengikut prosedur sandaran kami, kami akan menyimpan data peribadi anda sehingga data peribadi anda akhirnya dimusnahkan mengikut dasar pengekalan dan pemusnahan data kami dan kami akan terus menggunakan prosedur dan teknologi keselamatan untuk memastikan data peribadi anda selamat.


Bagaimanakah anda bertanya soalan atau membuat aduan?

Anda boleh mengajukan sebarang soalan atau aduan tentang penggunaan atau pendedahan data peribadi anda kepada Hubungan Privasi kami. Kami akan menyiasat dan berusaha untuk menyelesaikan sebarang aduan atau pertikaian mengenai penggunaan atau pendedahan maklumat Peribadi anda dalam masa 30 hari dari tarikh penerimaan aduan anda.

Jika anda berada dalam EEA dan mempunyai masalah privasi yang tidak dapat diselesaikan atau kebimbangan penggunaan data yang kami tidak tangani dengan memuaskan, maka sila rujuk kepada hak anda untuk membuat aduan di perenggan di bawah ini yang berjudul [membuat aduan pada bila-bila masa kepada pengatur perlindungan data].
 

Hak anda yang lain

Anda boleh

 • meminta akses kepada data peribadi anda dan kami boleh melakukan pemeriksaan ID sebelum kami membalas permintaan anda

 • memadamkan, membetulkan atau menyekat data peribadi anda jika ia adalah tidak tepat atau memerlukan pengemaskinian. Anda juga boleh mempunyai hak dalam keadaan tertentu untuk meminta memadam data peribadi anda; walau bagaimanapun, ini tidak selalu boleh dilakukan oleh kerana keperluan undang-undang dan kewajipan dan faktor lain. Anda boleh mengemas kini maklumat akaun anda melalui Akaun anda atau dengan menghubungi kami di alamat yang diberikan di bawah.

 • membantah pemprosesan data peribadi anda jika kami tidak menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang ditetapkan dalam dasar privasi ini.

 

 

Hak anda di EEA

Jika anda berada di EEA, anda juga mempunyai hak untuk:

 • memindahkan data peribadi anda kepada anda atau kepada pihak ketiga. . Kami akan memberi anda, atau pihak ketiga yang telah anda pilih, data peribadi anda dalam format yang tersusun, biasa digunakan, boleh dibaca oleh mesin. Ambil perhatian bahawa hak ini hanya terpakai kepada maklumat automatik yang anda pada awalnya memberikan persetujuan untuk kami gunakan atau di mana kami menggunakan maklumat tersebut untuk melaksanakan kontrak dengan anda.
 • membuat aduan pada bila-bila masa kepada pengatur perlindungan data. . Senarai Pihak Berkuasa Perlindungan Data Negara boleh didapati di sini: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.html.

  Walau bagaimanapun, kami menghargai peluang untuk menangani kebimbangan anda sebelum anda menghubungi pengawal selia perlindungan data, jadi sila hubungi kami terlebih dahulu.

 

Perubahan kepada notis privasi dan tanggungjawab anda untuk memberitahu kami tentang perubahan

Versi ini telah dikemaskini pada tarikh di bahagian atas dasar privasi ini.
 

Kami mempunyai hak untuk mengubah suai kenyataan privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila semak dengan kerap. Jika kami membuat keputusan untuk mengubah notis privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan pada kenyataan privasi ini di halaman utama, atau lokasi lain yang kami fikir sesuai supaya anda mengetahui maklumat yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya, dan dalam keadaan tertentu, jika ada, kami mendedahkannya. Jika kami membuat perubahan penting terhadap dasar ini, kami akan memberitahu anda di sini, melalui e-mel, atau melalui notis di halaman utama kami sebelum perubahan tersebut bermula.
 

Ia adalah amat penting untuk kami menyimpan data peribadi anda yang tepat dan terkini. Sila simpan butiran Akaun anda yang telah dikemas kini jika data peribadi anda berubah semasa hubungan anda dengan kami.

 

Butiran hubungan privasi

Anda boleh menghubungi kami dengan menulis kepada:

The Data Protection Officer (Pegawai Perlindungan Data)
Toluna
85 Uxbridge Road
W5 5TH
London
 

OK
Batal
Kami telah melumpuhkan proses log masuk melalui Facebook. Sila masukkan e-mel Facebook anda untuk menerima pautan penciptaan kata laluan baru.
Sila masukkan E-mel yang sah
Batal
Apabila anda memuat naik gambar, laman kita kelihatan lebih menarik.
Muat naik